default_mobilelogo

{slider=Journals (peer reviewed) – Περιοδικά με κριτές}

2016

 

 

«Για μια αρχαιολογία της Γ' Ελληνικής Δημοκρατίας. Το έθος και οι ιστορικές συνέχειές της», υπό δημοσίευση στο περιοδικό Φιλοσοφείν. Επιστήμη, Εύνοια, Παρρησία, τχ 14, Ιούνιος 2016, 20 σελ.

 

 

«Η πολιτική & κοινωνική ιστορία στον αστερισμό των σύγχρονων ιστοριογραφικών προσεγγίσεων. Νόημα - Κείμενο – Συγκείμενο. Μια δοκιμιακή προσέγγιση», στο περιοδικό Φιλοσοφείν. Επιστήμη, Εύνοια, Παρρησία, τχ 11, Ιανουάριος 2015, σελ. 245-287.

 

 

Migration and city museums. The case study of the Greek museums in Trieste Italy. Cogents Arts & Humanities volume 1(accepted)

 

 

Voutinioti A. (2016) “The role of Citizen Service Centres in eGovernment adoption in Greece”, International Journal of Technology Marketing (υπό δημοσίευση)

2015

 

Do self-perceptions of emotional intelligence predict HRQoL? A case study in hospital managers in Greece George Gourzoulidis, Nick Kontodimopoulos, Catherine Kastanioti, Thaleia Bellali, Konstantinos Goumas, Dikaios Voudigaris, Nikolaos Polyzos Global Journal of Health Management 2015; 7(1):210-219

 

 

Organizational Culture and Individual Values in Greek Public Hospitals: A Competing Values Approach Kapetaneas, N.,Kastanioti, C.,Lazakidou, A.,Prezerakos, P. Journal of Health Management 2015; 17(2): 119-137

 

 

Institution of social economy: Sectors of cooperation in the countries of southern Europe, Economics and Finance 33(2015), www.elsevier.com/locate/procedia, Συνεργασία με Οδυσσέα Σπηλιόπουλο.

 

 

The Defered Motion of the Pendulum: Municipal Services and corporatization in Greece(2015). Συνεργασία με Θεόδωρο Τσέκο

 

 

The regime of bilateral investment treaties between Greece and non EU countries of southern and eastern Europe: The respective of necessary reform. Scientific Bulletin-Economic Sciences, Volume 14/Issue 2/2015. Συνεργασία με Οδυσσέα Σπηλιόπουλο

 

 

Στογγάρη Α., Τσέκος Θ., "Από τον έλεγχο της συμμόρφωσης στην αξιολόγηση της απόδοσης”, σε Γεωργαράκης Ν., Δεμερτζής Ν. (Επιμ.), 2015 Αξιολόγηση,    Θεματικό   Αφιέρωμα, Επιστήμη και Κοινωνία, τ. 33, Εκδόσεις Gutenberg, σσ 21-62. [Stoggari A., Tsekos Th. (2015), “From compliance control to performance evaluation”, in Georgarakis N., Demertzis N. (eds), Evaluation, Special Issue, Science and Society, no 33, Gutenberg Publications, Athens, pp 21-62 ]

2014

 

 «Η αυτοδιοικητική δυναμική και οι ευρωπαϊκές της προοπτικές», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τεύχος 30, Φεβρουάριος 2014, Εκδόσεις Παπαζήση, σσ 141-157 [Tsekos Th (2014), “The local government’s potential and its European perspectives”, International and European Politics, no 30, February 2014, Papazissis Publishers, Athens, pp 141-157]

 

 

“Interconnecting distributed virtual worlds using Metabots: performance evaluation against the traditional client-server model”, Kotsilieris T., Karetsos G. T., Anagnostopoulos I. and Dimopoulou N. A., Computer Animation and Virtual Worlds, DOI: 10.1002/cav.1623, 2014

 

 

«Από την κοσμο-λογία στη βιο-ιστορία: Ιστορίες του εμφυλίου στην Ήπειρο», Σύγχρονα Θέματα, τχ 125 (Απρ.-Ιούνιος 2014), σελ. 70-73

 

 

«Ιστορική αίσθηση και υπεριστορικές ενοράσεις: Συμβουλές του Νίτσε στους σύγχρονους Έλληνες και Ευρωπαίους πολιτικούς», Περιοδικό Φιλοσοφείν: Επιστήμη, εύνοια, παρρησία, τχ 9 (Ιανουάριος 2014), σελ. 233-249

 

 

«Λαϊκισμός, Αντιλαϊκισμός και Κρίση», στην Επιστήμη και Κοινωνία. Επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας, τχ 31 (Χειμώνας, 2013-4), σελ. 233-240

 

 

«Παγκοσμιοποίηση – Διακυβέρνηση – Τοπικές κοινωνίες», στην επιστημονική επιθεώρηση Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τχ 30 (Μάρτιος-Ιούνιος 2014), σελ. 103-115.

 

 

The Influence of Organizational Culture on Job Satisfaction of Administrative Employees at a Public Hospital. The case of General Hospital o Larissa. Bourntenas Dimitrios, Kastanioti Catherine, Tsouri Maria, Niakas Dimitrios Journal of Health Management 2014; 16(2):217-231

 

 

The introduction of Greek Central Health Fund: Has the reform met its goal in the sector of Primary Health Care or is there a new model needed? Nikos Polyzos, Stefanos Karakolias, Costas Dikeos, Mamas Theodorou, Catherine Kastanioti, Kalomira Mama, Periklis Polizoidis, Christoforos Skamnakis, Charalampos Tsairidis, Eleutherios Thireos BMC Health Serv Res. 2014; 14: 583.

 

 

Bitsani E. (2015), The Intercultural Relations as A Main Factor of Intercultural Social Capital for Socio-Economic Development in Multicultural Societies. The Research Example of Trieste, Italy.Archives of Business Research 08/2014; 2(4):54-69. DOI: 10.14738/abr.24.347

 

 

Public Service Provision by the Greek Local Government(2014). Συνεργασία με Θεόδωρο Τσέκο

 

 

Voutinioti A. (2014) “Determinants of User Adoption of e-Government Services: The Case of Greek Local Government”, International Journal of Technology Marketing, Vol 9, Νο 3, pp. 234-251

 

 

Θεσμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντινετώπιση της οικονομικής κρίσης, Νέα Εστία, τ. 1861/2014

 

 

Μπιτσάνη, Ε. (2014). «Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε περίοδο κρίσης. Το ερευνητικό παράδειγμα του Γ.Ν. Χατζηκώστα Μεσολογγίου»., Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης, tx 20/2014.

2013

 

"Prolonging the Lifetime of Two-Tiered Wireless Sensor Networks with Mobile Relays", T. Kotsilieris, G. Karetsos, HINDAWI ISRN Sensor Networks, Volume 2013 (2013), Article ID 610796, http://dx.doi.org/10.1155/2013/610796.

 

 

"The evolution of e-Learning in the context of 3D Virtual Worlds", T. Kotsiliers, N. Dimopoulou, Electronic Journal of e-Learning (EJEL), ISSN 1479-4403, vol. 11, issue 2, p.p. 147-167, 2013.

 

 

Kavoura, A. and Bitsani, (2013). «E-branding of Rural tourism in Karinthia Austria” in Tourism, Vol 61, 2013, No 3, pp.289-312.

 

 

«Για μια Δημοκρατία με εξατομικευμένους πολίτες. Το ριζοσπαστικό ατομικιστικό πρόταγμα απέναντι σε εποχές διαρκούς κρίσης», στην επιστημονική επιθεώρηση Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τχ 29 (Ιούλιος-Οκτώβριος 2013), σελ. 281-298

 

 

«Ιστορία και δράση στην κοινωνία και την πολιτική. Για μια διαφορετική “πολιτική” της ιστοριογραφίας σε καιρούς κρίσης», Περιοδικό Φιλοσοφείν: Επιστήμη, εύνοια, παρρησία, τχ 8 (Ιούν. 2013), σελ. 161-182

 

 

«Το πνεύμα του “αντί-” και η “ξένη εξάρτηση”. Οι δυτικοί σύμμαχοι στο φαντασιακό της ελληνικής κοινωνίας του 20ου αιώνα», στην επιστημονική επιθεώρηση Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τχ 27 (Ιαν.-Φεβρ. 2013), σελ. 226-240.

 

 

Public procurement of medical technology in Greece in an era of economic crisis. C Kastanioti, NKontodimopoulos, DStasinopoulos, NKapetaneas, N Polyzos Health Policy 2013; 109:7-13

 

 

Reforming reimbursement of public hospitals in Greece during the economic crisis: Implementation of a DRG system N. Polyzos, H. Karanikas, E. Thireos, C. Kastanioti, N. Kontodimopoulos Health Policy 2013; 109: 14-22

 

 

Restructuring the Finances of the Greek Health Care System in the Era of Economic Crisis C. Dervenis, C. Kastanioti, N. Polyzos World J Surg 2013; 37(3):707-9

 

 

Authors' response to "Health service expenditures and efficiencies in Greece" (II) Kastanioti C. Health Policy 2013; 111(2):209

 

 

The contribution of generic substitution to rationalizing pharmaceutical expenditure in Greek public hospitals under recent economic crisis N Kontodimopoulos, C Kastanioti, E Thireos, H Karanikas, N Polyzos Journal of Pharmaceutical Health Services Research, 2013; 4(4):211-216

 

 

Bitsani E. (2013). Theoretical Approaches to the Organizational Culture and the Organizational Climate: Exploratory Research Examples and Best Policies in Health Care Services Journal of Human Resource Management 2013; 1(4): 48-58.

 

 

Bitsani, E. and Kavoura, A. (2012) Connecting enological and gastronomical tourism at the Wine Roads, Veneto, Italy for the promotion and development of agrotourism, Journal of Vacation Marketing, 18 (4) 301-312.

 

 

Christopoulou, Stella C. "A smart citizen healthcare assistant framework." Health and Technology 3, no. 3 (2013): 249-265

 

 

Kavoura, A and Bitsani, E. (2013) Managing the World Heritage Site of the Acropolis, Greece International Journal of Advances in Culture and Tourism Hospitality Research 7, 1, 58-67

 

 

Mavreas K. and Choumerianos Em., «Marxist Orthodoxy And Revisionism During The Interwar Period: European Social Democracy And Greek Influence», περ. Archives of Economic History, Vol. XXV, No. 2, 2013, σ. 39-59.

 

 

Tsekos Th., (2013), Structural, Functional and Cultural Aspects of the Greek Public Administration and their effects on Public Employees Collective Action, Comparative Labor Law & Policy Journal, Vol 34, No 2, pp 457-477

 

 

Voutinioti A. (2013), “Determinants of User Adoption of e-Government Services in Greece and the role of Citizen Service Centres”, Elsevier, Procedia Technology, Volume 8, 2013, pp. 238–244

 

 

Ανωγιάτης-Pelé Δ., Δημόπουλος Ι. και Μαυρέας Κ., «Η φυσική κίνηση του πληθυσμού στον αστικό χώρο στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1956-1975», περ. Ιόνιος Λόγος, τομ. Δ', 2013, σ. 75-104.

2012

 

«Η Αμερική, η Ευρώπη και η διαρκής αναζήτηση της ειρήνης. Με αφορμή του νέο βιβλίο του R. Kagan», Foreign Affairs, The Hellenic Edition, τχ 10 (Νοέμβριος 2012), σελ. 96-113

 

 

«Η Ελλάδα και η διαχρονική απειλή της χρεοκοπίας», Foreign Affairs, The Hellenic Edition, τχ 6 (Ιούνιος 2012), σελ. 90-105

 

 

Christopoulou, Stella C., and Papoutsis, John L. "A content citizen health management system: a tele-health and tele-care prototype portal for the public." Health and Technology 2, no. 1 (2012): 63-79.

 

 

Evaluation of health related quality of life in patients with metabolic syndrome DTziallas, C Kastanioti, K Savvas, MS. Kostapanos, V Tziallas, P Skapinakis, MS.Elisaf, V Mavreas. HSJ – HEALTH SCIENCE JOURNAL® 2012; 6(1):116-128

 

 

 

Health care provider's Organizational Culture Profile: a literature review Siourouni E, Kastanioti CK, Tziallas D, Niakas D HSJ – HEALTH SCIENCE JOURNAL® 2012; 6(2):212-233

 

 

 

Inappropriately repeated lipid tests in a tertiary hospital in Greece: the magnitude and cost of the phenomenon V Iiadi, C Kastanioti, G Maropoulos, D Niakas. Hippokratia Journal 2012; 16(3) 261:66

 

 

Quality of life changes depending on the severity of ankle sprain in acute posttraumatic period LYRTZIS CH, KASTANIOTI AIK, NIAKAS D. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2012; 63(3): 117-123

 

 

Social entrepreneurship – Social enterprises. European Experience and the Greek case, Review of European Studies, March 2012

 

 

The impact of the metabolic syndrome on health-related quality of life: A cross-sectional study in Greece Tziallas D, Kastanioti C, Kostapanos MS, Skapinakis P, Elisaf MS, MavreasV. Eur J Cardiovasc Nurs 2012; 11(3):297-303

2011

 

Bitsani, E. and Kavoura, A. (2011) Organizational Networks, Migration, and Intercultural Relations in Trieste, Italy, International Journal of Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research, 4, 3, 26-37 

 

 

Health care costs and related socio-economic factors of cholecystectomy: an evaluation of two operative techniques in Greece CK. Kastanioti, S Koutalianos, G Mavridoglou, N Polyzos. HSJ – HEALTH SCIENCE JOURNAL® 2011; 5(1):48-59

 

 

 

Koutroulis I., Papoutsis J., Kroumpouzos G.,"Atopic dermatitis in pregnancy: Current status and challenges"

 

 

Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων και οι κανόνες περί ανταγωνισμού της Συνθήκης, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική τ. 23/2011

 

 

Η διοικητική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διοικητική μεταρρύθμιση του 2010”, Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, 2011

 

 

Μπιτσάνη, Ε., Τριανταφυλλοπούλου, Α.,  Σταυρουλάκης, Δ., Σταυρόγιαννης, Στ., Καλομενίδης, Π., (2011). « Από την κοινωνική πρόνοια στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ως δυναμικός παράγοντας ανάπτυξης της Τοπικής Οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης της Ναυπακτίας» περ. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη Επιστημονική Επιθεώρηση 

 

 

Ο Θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάκαμψη της οικονομίας σε τοπικό επίπεδο», Θεωρία και πράξη Διοικητικού Δικαίου, 2011

 

 

Συγκριτική αξιολόγηση οργανωσιακής κουλτούρας μονάδων υγείας Α. Καστανιώτη, E. Σιουρούνη, Γ. Μαυριδόγλου, Ν. Πολύζος ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2011, 28(1):70-78

2010

 

«Ωδή σε μια γενιά που πίστευε στο μέλλον: μια εξιστόρηση της πρωτοποριακής πολιτικο-κοινωνικής δράσης των νεανικών οργανώσεων στη δεκαετία του ‘40», Ειδική Έκδοση Ιστορικών Σπουδών, Τα Ιστορικά, τχ 53 (Δεκ. 2010), σελ. 527-537

 

 

Σύγκριση των αιτιών εισαγωγής νέων ηλικίας 18-30 ετών και νεαρού ενήλικου πληθυσμού (31-40 ετών) στις ΜΕΘ μετά από τροχαίο ατύχημα. Τζιάλλας Β, Τζιάλλας Δ, Λίγκα Β, Καστανιώτη Κ, Δουλούδης Β, Τσαλκάνης A ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2010; 9(4):473-489

 

 

Αξιολόγηση εφαρμογής συστημάτων οικονομικής – λογιστικής διαχείρισης των νοσοκομείων του ΕΣΥ στην Ελλάδα Πολύζος Ν., Μαυριδόγλου Γ., Αργυριάδης Α., Σιουρούνη Ε., Καστανιώτη Α ΓΑΛΗΝΟΣ 2010; 52(2):129-147

 

 

Chronopoulos K.I., Tsiros I.X., Alvertos N. and Dimopoulos I.F. Estimation of microclimatic data in remote mountainous areas using an artificial neural network model-based approach, Global NEST Journal (Reference number: GNEST/24/11/09/667), 2010

 

 

Από την κοινωνική πρόνοια στην κοινωνική επιχειρηματικότητα: Ο εμπλουτισμός των παραδοσιακών κοινωνικών υπηρεσιών με σύγχρονα μοντέλα κοινωνικής Ανάπτυξης, Μελέτη περίπτωσης η Ναυπακτία». Συνεργασία με: Ε. Μπιτσάνη, Δ. Σταυρουλάκη, Σ. Σταυρόγιαννη, Π. Καλομενίδη. «Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη-Social Cohesion and Development”, Άνοιξη 2010, τόμος 5ος, τ. 1.

 

 

Βιβλιοκρισία: Σπηλιόπουλος Οδ.Γ. (2010) “Δίκαιο της Ευρωπαικής Ενωσης και οικονομική ολοκλήρωση” Αθήνα, Διόνικος», Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης τ. 16/2010

2009

 

Συστηματική ανασκόπηση των παραγόντων αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων διακοπής του καπνίσματος σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο Δημήτρης Τζιάλλας, Aικατερίνη Κ. Καστανιώτη, Πέτρος Σκαπινάκης ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2009; 48(1): 29-35

 

 

Οι Συμπράξεις του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό Τομέα στο χώρο της υγείας Χρήστος Γ. Λυρτζής, Αικατερίνη Καστανιώτη. ΓΑΛΗΝΟΣ 2009; 1:85-90

 

 

Bitsani, E., Kavoura, A., (2009) : “Altrenative tourism in the Mountainous Area of Nafpaktia, Greece. Implications for an Advertising Communication Programme” στο Management Sciences and Practices Journal.

 

 

Tsiros, I., Dimopoulos, I. , Chronopoulos, K., Chronopoulos, G. Estimating airborne pollutant concentrations in vegetated urban sites using statistical models with microclimate and urban geometry parameters as predictor variables: a case study in the city of Athens (Greece), J. Environ. Sci. Health, Part A., accepted for publication, 2009

 

 

Θεσμοί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο ρόλος τους στην Τοπική Ανάπτυξη», Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης, τ. 15/2009

 

 

Μαυρέας Κ., Οικονόμου Χ. και Σταυρουλάκης Δ., «Οι τοπικές οικονομίες και η διάσταση του φύλου στην αγορά εργασίας: η περίπτωση του Νομού Μεσσηνίας», περ. Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, αρ. 16, 2009, σ. 61-76.

2008

 

«Οι Αναπτυξιακοί θεσμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή των αρχών του Ευρωπαϊκού Χάρτη», Διοικητική Ενημέρωση τ. 47/2008

 

 

Afternoon nap, meal ingestion and circadian variation of acute myocardial infarction TM.Kolettis, A.Papathanasiou, D.Tziallas, HJ.Milionis, CK.Kastanioti, K. Achenbach Int J Cardiol 2008; 123: 338-340

 

 

Chronopoulos K.I., Tsiros I.X., Dimopoulos I.F., Alvertos N. An application of artificial neural network models to estimate air temperature data in areas wirth sparse network of meteorological stations, J. Environ. Sci. Health, Part A., Vol.43(14), 1752-7, 2008.

 

 

Quality of life profile in smoker patients with coronary artery disease Tziallas D, Kastanioti C, Tziallas V, Gouva M, Skapinakis P. HSJ – HEALTH SCIENCE JOURNAL® 2008; 2 (2):105-110

 

 

Stavroulakis D., Kalantonis P., Oikonomou C. and Mavreas K., «Social Capital, Small Business and Entrepreneurship in Messinia: An Empirical Study», περ. Archives of Economic History, Vol. XX, No. 2, 2008, σ. 113-137.

 

 

Σωτηρόπουλος Δ.Π. - Παναγιωτόπουλος Δ., «Ειδικοί διανοούμενοι και θύλακες χειραφέτησης στο Μεσοπόλεμο. Μεταρρυθμιστές γεωπόνοι και μηχανικοί στην ύπαιθρο και το άστυ». Επιστημονικό περιοδικό Mνήμων της Εταιρείας Μελέτης του Νέου Ελληνισμού, τ. 29 (2008), σελ.: 121-150. ISSN: 1105-3917

2007

 

Association between subjective descriptors of coronary pain and disease characteristics: A pilot study in a Hellenic rural population DC.Tziallas, EDE.Papathanassoglou, CK.Kastanioti, M.Faturu, MN.Karanikola, MD.Giannakopoulou. Intensive Crit Care Nurs 2007; 23:342-354

 

 

Costs, Clinical Outcomes, and Health-related Quality of Life Of Off pump vs On-pump Coronary Bypass Surgery C Kastanioti Eur J Cardiovascular Nurs 2007; 6:54-59

 

 

Stavroulakis, D., Goutsos, S. & Bitsani, E., (2007): “Succession in Greek family business: A field study”, Archives of Economic History, (Special Edition), Vol II, 75-91.

 

 

Tsiros I.X. and Dimopoulos I.F.  An Evaluation of the Performance of the Soil Temperature Simulation Algorithms Used in the PRZM Model, J. Environ. Sci. Health, Part A., 42(5):661-70, 2007.

 

 

Μπιτσάνη,  Ε., Καλομενίδης, Π., (2007): ««Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις διαχείρισης πολιτισμικών τοπίων στις σύγχρονες πόλεις», περ. ARCHIVES OF ECONOMIC HISTORY volume I ,351-371

 

 

Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης στη τοπική ανάπτυξη ως πλησιέστερης προς το πολίτη Αρχής», Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης, τ. 13/2007

 

 

Παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών υπηρεσιών – Νομικό καθεστώς – Προβλήματα», Διοικητική Ενημέρωση, τ. 29/2007

2006

 

«’’Εκληρονομήσαμεν κόμματα από πατέρα, πάππον και προπάππον…’’. Πρόσωπα, Δομή & Λειτουργία της Ελληνικής Πολιτικής Ελίτ στην Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο». Επιστημονικό άρθρο στην εξαμηνιαία επιθεώρηση για τη Νεότερη Ιστορία, Κλειώ, τχ 2 (Άνοιξη 2006), σελ. 33-48

 

 

Gevrey M., Dimopoulos I., Lek S. Two-way interaction of input variables in the sensitivity analysis of neural network models, Ecological modelling, 195, 43–50, 2006.

 

 

Kouremenou-Dona E., Dona A., Papoutsis J., Spiliopoulou C.,"Copper and zinc concentrations in serum of healthy Greek adults"

 

 

Shift work modifies the circadian cycle in nurses Kastanioti C, Tziallas D ICUS NURS WEB J 2006; 25:1-5  Disease-Specific Health Status after On-pump and Off-pump Coronary Surgery CK.Kastanioti, G. Stavridis, D. Tziallas, M. Kotiou ICUS NURS WEB J 2006; 27:1-9

 

 

Η εκτίμηση του βαθμού εξάρτησης από τη νικοτίνη σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο Δ. Τζιάλλας, Α.Κ. Καστανιώτη, A. Αλεβιζάτου, Α. Κατσαράκη, Π. Σκαπινάκης ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2006;45(2):248-253

 

 

Μαυρέας Κ., Οικονόμου Χ. και Σταυρουλάκης Δ., «Τάσεις γυναικείας απασχόλησης και ανεργίας στην Ελλάδα: η περίπτωση του Νομού Μεσσηνίας», περ. Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας,Vol. XI, Νο 2, 2006, σ. 157-180.

2005

 

«Διαχείριση απορριμμάτων», βιβλιοπαρουσίαση «Βιβλιοθήκη περιβαλλοντικού Δικαίου-12», Δήμος τ. 3, 2005.

 

 

Eπιστροφή στην εργασία μετά από επέμβαση επαναγγείωσης του μυοκαρδίου Δ. Τζιάλλας, Α.Κ. Καστανιώτη, Μ. Φατούρου, Ε. Γιάγκου, Ι. Γουδέβενος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2005; 44(1):92-97

 

 

Cost-effectiveness of radiopharmaceuticals in the hospital A.K Καστανιώτη, Τ. Αλμπουχαραλή, Α.Φωτόπουλος Hell J Nucl Med 2005; 8(1): 29

 

 

Cost-effectiveness analysis of off-pump vs on pump CK.Kastanioti, T.M.Kolettis, G.Stavridis, J.Goudevenos Eur Heart J 2005; 26(10): 1046

 

 

 

Stavroulakis, D., Bitsani, E, & Goutsos, S., (2005): “Family business in the Greek food industry: A study on management succession”, The Southeuropean Review of Business Finance & Accounting, 3 (2), 79-96.

 

 

 

What is the cost of pricing wrong Health Services?C. Kastanioti, G.Αlbouharali, D. Tziallas, A. Fotopoulos ICUS NURS WEB J 2005; 22: 1-5

 

 

 

 

Από τον έλεγχο της νομιμότητας στη διαμόρφωση της νομολογίας του Έλληνα Δικαστή για μια βιώσιμη ανάπτυξη», Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης, τ. 11/2005

 

 

Το δικαίωμα στην εργασία και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης», Εργασιακές Σχέσεις (www.special-edition.gr), 2005

2004

 

1. Ανάλυση κόστους– αποτελεσματικότητας στεφανιαίας παράκαμψης χωρίς τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας σε σχέση με την κλασική μέθοδο. Καστανιώτη A.K, Σταυρίδης Γ.Θ, Κιουλάφας Κ, Μπαλτόπουλος Γ, Χονδροκούκης Γ, Γουδέβενος Ι. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2004;43(3):333-345

 

 

2. Cost analysis of twenty-nine nuclear medicine procedures Kastanioti CK., Alphalbouharali G., Fotopoulos A Hell J Nucl Med 2004; 7(3): 158-161

 

 

Cost Effectiveness Analysis: Α Comparison Between On Pump versus Off Pump Coronary Bypass Surgery. Kastanioti C, Kioulafas K, Baltopoulos G, Hondrokoukis G, Stavridis G, Goudevenos J. J Qual Life Res 2004; 2(1): 190-195

 

 

Dimopoulos I.F., Tsiros I.X., Serelis K., and Chronopoulou A. Combining neural network models to predict spatial patterns of airborne pollutant accumulation in soils around an industrial point emission source, Journal of the Air & Waste Management Association, 54, 1506-1515, 2004.

 

 

Kamoutsis A.P., Tsiros I, Dimopoulos Y.D. The role of micrometeorological parameters and paclobutrazol in vegetative growth of Gardenia jasminoides Ellis under greenhouse conditions, Agricoltura Mediterranea, 134, 25-32, 2004.

 

 

Patronis V. & Mavreas K., “Agricultural Cooperative Organizations in Greece during the 20th century: A Critical Overview”, περ. Journal of Rural Cooperation, 32 (1), 2004, σ. 51-62.

 

 

Πατρώνης Β. και Μαυρέας Κ., «Αγροτικός κόσμος και ιδεολογικοπολιτικά ρεύματα στην Ελλάδα του μεσοπολέμου», περ. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, αρ. 40, Φθινόπωρο 2004, σ. 51-78.

2003

 

Dimopoulos I.F., Tsiros I.X., Serelis K., Kamoutsis A., Chronopoulou A.  An Application of Parametric and Non-Parametric Models to the Assessment of Fluoride Levels in Vegetation Exposed to Stack Emissions of an Alumimum Reduction Plant in Greece, Journal of the Air & Waste Management Association, 53 (4): 396-405, 2003

 

 

Gevrey M., Dimopoulos I, Lek S, Review and comparison of methods to study the contribution of variables in artificial neural network models, Ecological Modelling, 160(3), 249-264, 2003.

 

 

Tsiros I.X. and Dimopoulos I.F.  A preliminary study on the application of some predictive modelling techniques to assess atmospheric mercury emissions from terrestrial surfaces, Journal of Environmental Science and Health, A, vol 38, no 11, 2495-2508, 2003.

 

 

Μαυρέας Κ., «Η Τεχνολογική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και οι νέες εξελίξεις: Ιδέες και Προτάσεις για την Αναμόρφωσή της», περ. Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας, Vol. VIII, No. 1, 2003, σ. 77-98.

 

 

Μπιτσάνη, Ε., Παναγου, Β., (2003) : «Τοπικά ΜΜΕ, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολιτισμός» στο περ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΑPPLIED RESEARCH REVIEW), νο 1, volume VIII, 165-177

2002

 

"A Monitoring Information Base for Enhanced Collection of E-Commerce Statistical Indicators within an SNMP Framework" T. Kotsilieris, J. Anagnostopoulos, S. Kalogeropoulos, A. Michalas, V. Loumos and E. Kayafas, Italian Journal Statistical Applicata, Special Issue on New Methodologies and Applications in the E-Commerce Field, vol.14, no4, 2002.

 

 

"Classification of e-commerce web pages using statistical descriptor vectors", Anagnostopoulos I., Kouzas G., Anagnostopoulos C., Kotsilieris T., Kalogeropoulos S., Loumos V. and Kayafas E., Italian Journal Statistical Applicata, Special Issue on New Methodologies and Applications in the E-Commerce Field, vol.14, no4, 2002.

 

 

"Performance optimization of Network Management Applications based on Mobile Agents", T. Kotsilieris, A. Michalas, S. Kalogeropoulos, G. Karetsos , M. Sidi and V. Loumos, Informatik Forum Journal, Special Issue on Mobile Agent Technology, December 2002, Band 14, No.2, p.p. 82 - 90.

 

 

Papaelias, Th., Panagou, V., Bitsani, E., (2002): “Supply and demand in labour and salaries: A historical approach (FROM Petty to Jevons) στο περ. Archives of Economic History, νο 2, volume XIV,  215-241

2001

 

"A reference model for conformance testing of T.120 multimedia conferencing protocols", A. Michalas, T. Kotsilieris, S. Kalogeropoulos, V. Kollias, V. Loumos, E. Kayafas, Elsevier Computer Communications 24(3-4), 2001, p.p. 334-343.

 

 

Matsoukis A. S., Chronopoulou-Sereli A., Dimopoulos I. D. and Kamoutsis A. Response of Lantana camara L. subsp. camara to paclobutrazol under different shading levels, Canadian Journal of Plant Science, 81, 761-764, 2001

2000

 

Stefanidou M., Athanaselis S., Alevisopoulos G., Papoutsis J., Koutselinis A.,"Δ 9-Tetrahydrocannabinol content in cannabis plants of Greek origin"

1999

 

Dimopoulos I., Chronopoulos J., Chronopoulou-Sereli A. and Lek S.  Neural network models to study relationships between lead concentration in grasses and permanent urban descriptors in Athens city (Greece), Ecological Modeling, 120, 157-165, 1999.

1998

 

Μαυρέας Κ., «Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού: Πόντιοι και Βορειοηπειρώτες πρόσφυγες στην Ελλάδα», περ. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, αρ. 96-97, Αθήνα 1998, σ. 185-218.

Παλαιοτέρων ετών

 

Dimopoulos I., Lek S., Bourret P. Use of sensitivity indices for choosing networks with better generalization ability. Neural Processing Letters, 2(6), 1-4, 1995.

 

 

Dimopoulos I., Lek S., Lauga J. Rainfall - runoff modeling by neural networks and Kalman filter. Hydrological Sciences Journal, 41(2), 179-193, 1996.

 

 

Lek S., Belaud A., Baran P., Dimopoulos I., Delacoste M. Role of some environmental variables in trout abundance models using neural networks. Aquatic Living Resource, 9, 23-29, 1996.

 

 

Lek S., Belaud A., Dimopoulos I., Lauga J., Moreau J. Improved estimation, using neural networks, of the food consumption of fish populations. Australian Journal of Marine and Freshwater Research, 46, 1229-1236, 1995.

 

 

Lek S., Delacoste M., Baran P., Dimopoulos I., Lauga J., Aulagnier S. Contribution of neural networks for nonlinear modeling in ecology. Ecological Modeling, 90, 39-52, 1996.

 

 

Lek S., Dimopoulos I.,Derraz M., El Ghachtoul Y. Rainfall - runoff modeling using artificial neural networks. Revue des Sciences de l'Eau, 9(3), 43-55, 1996.

 

 

Reby D., Lek S., Dimopoulos I., Joachim J., Lauga J., Aulagnier S. Artificial neural networks as a classification method in the behavioural sciences. Behavioural Processes, 40, 35-43, 1997.

 

 

Spitz F., Lek S., Dimopoulos I. Neural network models to predict penetration of wild boar into cultivated fields. Journal of Biological Systems, vol. 4, no. 3, 433-444, 1996.

{/slider}

{slider=Book chapters - Κεφάλαια σε βιβλίο με κριτές}

 

2015

 

“Διαρθρωτικές αλλαγές και διοικητική μεταρρύθμιση” σε Γεωργαράκης Ν., Δεμερτζής Ν., (επιμ.), Το Πολιτικό Πορτραίτο της Ελλάδας. Κρίση και η αποδόμηση του Πολιτικού,  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών-, Gutenberg, Αθήνα, σσ 359-377  [Tsekos Th. (2015), “Structural Changes and Administrative Reform”, in Georgarakis N., Demertzis N. (eds), The Political Portrait of Greece. Crisis and the deconstruction of the political, National Center of Social Research, Gutenberg Publications, Athens pp 359-377].

 

 

Papoudakis, F., 2015. Civil society development in microcosm: the case of Anavra village, Greece. In Clarke, J. et al, 2015. Austerity and the Third Sector in Greece - Civil Society at the European Frontline. ASHGATE/GOWER.

 

 

Papoudakis, F., 2015. The application of the principle of partnership in Greece: has it affected traditional governance practices and power balance? 2015. In Liargovas,P. et al, 2015. Beyond "Absorption": The Impact of EU Structural Funds on Greece. Konrad Adenauer Stiftung.

2014

 

«Έννοιες και πολιτική: το βάρος του πολιτικού λεξιλογίου σε μια ταραγμένη περίοδο. Επανεξετάζοντας τις έννοιες “Κρίση”, “Δημοκρατία”, “Ηγεσία”, “Ευρώπη”, συμβολή στο συλλογικό τόμο, Η Κύπρος σε νέα εποχή: Γεωστρατηγικές παράμετροι, Οικονομία, Εξωτερική Πολιτική, έκδοση Πανεπιστήμιο Λευκωσίας / Foreign Affairs, The Hellenic Edition,  Λευκωσία, 2014, σελ. 19-39, ISBN: 978-9963-2830-2-6

 

 

Bitsani, E. & Elefteriou A. (2014). “The Management of Natural World Heritage Sites as an Essential Component of Cultural Tourism and Sustainable Development- The Tokaj-Hollókö Case Study in Northeastern Hungary: From a National/Local PastTowards an International/Global Future” in Nada Columbus ed. (2014). Tourism Development and Management NOVA NY USA. pp.127-165.  

2013

 

Kavoura, A. and Bitsani, (2013) E. Investing in culture and intercultural relations for advertising and sustainable development of the contemporary European city within the framework of international city branding and marketing: The case study of the Intercultural Festival of Trieste, Italy. Advertising: Types of Methods, Perceptions and Impact on Consumer Behavior. USA: Nova Publishers (ύστερα από πρόσκληση).

 

 

Tsekos Th., (2013), ‘La Convergence Administrative  Européenne et l' Administration Publique Grecque’, [Collectif], Penser la science administrative dans la post-modernité, Mélanges en l’honneur du Professeur Jacques Chevallier. Paris, Editeur L.G.D.J

2011

 

«Helliniki Nomarchia: Discourse on the Radical Enlightenment. The birth of Modern Greek Political Thought in the Early 19th Century», P. Pizanias (ed.), The Greek Revolution of 1821: A European Event, The Isis Press, Istanbul 2011, σελ. 85-99

 

 

Ανωγιάτης-Pelé Δ. Δημόπουλος Ι. και Μαυρέας Κ., «Η φυσική κίνηση του πληθυσμού στον αστικό χώρο στην Ελλάδα κατά την περίοδο του μεσοπολέμου», στο συλλογικό τόμο Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας, τομ. 6, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2011, σ. 11-41.

 

 

Ανωγιάτης-Pelé Δ. και Μαυρέας Κ., «Αστικός και αγροτικός πληθυσμός στην Ελλάδα κατά το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα: μια σύντομη αποτίμηση της πληθυσμιακής ενδυνάμωσης των αστικών κέντρων», στο συλλογικό τόμο Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας, τομ. 6, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2011, σ. 137-190.

2010

 

Bitsani, Ε. and Kavoura, A. (2010) Application of the rural tour methodology for advertising and promoting rural areas in Eastern Europe, in The Economies of the Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World, Chapter 4, pp. 306-322, Karasavvoglou (Ed), Cambridge Publishing

 

 

Τσέκος Θ.,Το μεθοδολογικό πλαίσιο και τα εργαλεία οργανωτικής ανάλυσης και σχεδιασμού- εφαρμογή στον χώρο της υγείας σε Κοντιάδης Ξ / Κ. Σουλιώτης (επιμ.), Θεσμοί και πολιτικές υγείας, εκδ. Παπαζήση, 2010  [Tsekos Th. (2010), “Methodological framework and tools for organizational  analysis and design. Applications in health policy” in Kontiades X., Souliotes K (eds) Health institutions and policies, Papazisis Publishers ]

2008

 

«Ιστορία και κοινωνική κριτική στη φουκωική επιστημολογία», Ο Μ. Φουκώ και οι ιστορικοί, εκδόσεις «νήσος», Αθήνα 2008, σελ. 137 - 153

 

 

«Μικροϊδιοκτήτες και πάτρωνες: Η αγροτική μεταρρύθμιση ως πολιτικό εργαλείο στη διαδικασία εθνοποίησης (1917-1923)», Σωτηρόπουλος Δ.Π. – Παναγιωτόπουλος Δ. (επιμ.-εισαγωγή), Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά την βενιζελική περίοδο, «Ελληνικά Γράμματα», Αθήνα 2008, σελ. 341 – 352, ΙSΒΝ: 978-960-19-0160-2

 

 

Τσέκος Θ.  Η Ελληνική Διαδρομή προς την Ευρωπαϊκή Διοικητική Σύγκλιση, σε Μαραβέγιας Ν. (Επιμ.), Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον,  Θεμέλιο, σ.σ 320-329 [T. Tsekos (2008), “The Greek path towards European Administrative convergence” in Maraveyas N. (edit.), Greece in the European Union. Past, present and feature, Themelio Publishers, pp 320-329 ]

 

 

Τσέκος Θ., « Η Διαρκής Ελληνική Διοικητική Κρίση: Περί της Μεταρρυθμιστικής Ιδιομορφίας μιάς μη –Βεμπεριανής Γραφειοκρατίας», σε  Κοντιάδης Ξ., Ανθόπουλος Χ., (επιμ)., Κρίση του Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος; Εκδόσεις Παπαζήση, σσ 271-287) [Th. Tsekos (2008),  “The permanent crisis of Greek Administration. On the particularities of a non-weberian bureaucracy”  in Kontiades X., Anthopoulos Ch, (eds), Crisis of the Greek Political System, Papazisis Publishers, pp 271-287]

2007

 

Βερναρδάκης Χρ., Μαυρέας Κ. και Πατρώνης Β., «Συνδικάτα και σχέσεις εκπροσώπησης στην Ελλάδα, 1990-2004». Ίδρυμα Σ. Καράγιωργα, Εργασία και πολιτική: συνδικαλισμός και οργάνωση συμφερόντων στην Ελλάδα (1974-2004), 10ο Επιστημονικό Συνέδριο, Αθήνα 2007, σ. 37-53.

 

 

Πασσάς Α., Τσέκος Θ.,  «Είκοσι πέντε χρόνια ενωσιακού βίου της ελληνικής δημόσιας διοίκησης», σε Ντάλης Σ. (επιμ.) 1957-2007: Η Ευρωπαϊκή Ένωση 50 χρόνια μετά την Συνθήκη της Ρώμης. Από την ΕΟΚ των «6» στην Ε.Ε.των «27», Υπουργείο Εξωτερικών, Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού, Εκδόσεις Παπαζήση, σ.σ. 230-242 [Passas A. Tsekos Th. (2007),  “Twenty-five years community involvement of the Greek Public Administration” in Ntalis S. (edit.) 1957-2007 European Union fifty years after the treaty of Rome, Papazisis Publishers, pp 230-242 ]

 

 

Πατρώνης Β. και Μαυρέας Κ., «Ιδεολογικές και πολιτικές προσεγγίσεις των αγροτικών συνεταιρισμών στην περίοδο του μεσοπολέμου». Παναγιωτόπουλος, Δ. και Σωτηρόπουλος, Δ. (επιμ.), Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007, σ. 190-210.

2006

 

Βitsani, E., Ziaka, O., (2006): «How do western sociological and political theories view Muslim Societies” στο Βλαχόπουλος, Στ., Τάγκας, Π., (επιμ.), Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις, εκδ. Διόνικος, Αθήνα, 2006, σ. 52-80

2005

 

Μαυρέας Κ., «Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απασχόληση των αποφοίτων τριτοβάθμιων ιδρυμάτων στην Ελλάδα», στο Βερναρδάκης, Χρ. (επιμ.), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα 2004: Εκλογές, Κόμματα, Ομάδες Συμφερόντων, Χώρος και Κοινωνία, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2005, σ. 426-451.

 

 

Οικονόμου Χαρ. και Μαυρέας Κ., «Μορφές κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα: η περίπτωση των ατόμων με αναπηρία», στο Βερναρδάκης, Χρ. (επιμ.), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα 2004: Εκλογές, Κόμματα, Ομάδες Συμφερόντων, Χώρος και Κοινωνία, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2005, σ. 317-355.

 

 

Πατρώνης Β. και Μαυρέας Κ., «Νέες Μορφές Κοινωνικής Οικονομίας: Ευρωπαϊκές Εξελίξεις και Ελληνικές Αδράνειες», Εισήγηση στο 4ο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: Η Κοινωνική Οικονομία ανάμεσα στο Τοπικό και το Παγκόσμιο, ΤΕΙ Μεσολογγίου – Τμήμα Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων, Παπαζήσης, Αθήνα 2005, σ. 253-279.

2003

 

Tsekos Th., (2003),“Towards Integrated Policy Making: Remedying the Public   Action Dichotomy through Information and Communication Technologies and Learning”   in Rosenbaum, Allan, Gajdosova Ludmila (editors), State Modernization and Decentralization. Implications for Education and Training in Public Administration: Selected Central European and Global Perspectives, p.p.12-18, NISPACEE Publications, 2003.

 

 

Μπιτσάνη, Ε., Μπουλές, Ι., Πανάγου, Β.,  (2003) : «Ελλάδα μια σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκηση στις νέες συνθήκες» στον τιμητικό τόμο εις μνήμη Θ.Παπαθεοδοσίου του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης εκδ. ΙΝΤΕRBOOKS, Αθήνα,  2003 τεύχος 1 σ., 361-393.

2002

 

"A prototype SNMP management framework for DiffServ Linux routers, its implementation and performance", T. Kotsilieris, P. Zikos, E. Vlachos, S. Kalogeropoulos, A. Michalas, G. Karetsos and V. Loumos, Network Control and Engineering for QoS, Security and Mobility, Paris, France, pp.405-416, ISBN 1-4020-7268-6, October 2002, Kluwer Academic Publishers.

 

 

Theodore Tsekos, Vasssilios Peristeras, (2002),“Global E-Government Survey:   Lessons Learned For The Transitional Countries” , in Finlay Jane, Debicki Marek, Delivering Public Services in CEE countries Trends and Developments,  p.p. 433-451, NISPACEE Publications, 2002

 

 

Μαυρέας Κ., «Όψεις του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ελλάδα: η περίπτωση του νομού Αττικής», στο Βερναρδάκης, Χρ. (επιμ.), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα: έρευνες - δημοσκοπήσεις, Ινστιτούτο V-PRC 2002, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2002, σ. 171-198.

2001

 

Μπιτσάνη, Ε., Παναγου, Β., (2001) : «Ευρώπη και Πολιτισμός: Ζητήματα Πολιτικής», στο περ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΑPPLIED RESEARCH REVIEW), νο 3, volume VI, 39-56

Παλαιοτέρων ετών

 

Tsekos Th. (1986), “Changement Politique et Changement Administrative. La  Haute Fonction Publique en Grèce avant et après 1981 » (In French), In Chevallier (J), Loschak (D), (eds) La Haute Administration  et la Politique , PUF, Paris, 1986 Pp 165 -206.

 

 

Μαυρέας Κ., «Η πολιτική οργάνωση του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1922-1936», στο Θ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Νεοελληνική κοινωνία: ιστορικές και κριτικές προσεγγίσεις, εκδ. Κριτική, Αθήνα 1993, σ. 119-147.

{/slider}

{slider=Books - Βιβλία / Μονογραφίες}

 

2014

 

Bitsani E. (2014). “Intercultural City Identity” and “Human Intercultural Cities” (H.I.C) An Ontological/dynamic Model for the Social Cohesion of Modern and Post-Modern Cities. The research example of Trieste italy” research monograph Nova PublishersNY.USA.

2012

 

“Local government and local economy”, Lambert, 2012

 

 

Ανωγιάτης-Pelé Δ., Τσιάμης Κ., Μαυρέας Κ. και Αθανασοπούλου Ι., Δημογραφική προσέγγιση της νοσηλευτικής κίνησης του Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου (1927-12939) - Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας, τομ. 7, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2012.

2010

 

«Η απασχόληση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Η περίπτωση της Περιφέρειας», εκδόσεις Ε.Ε.Τ.Α.Α., Αθήνα, 2010

 

 

«Η απασχόληση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», εκδόσεις Ε.Ε.Τ.Α.Α., Αθήνα, 2010

2009

 

«Ο θεσμός των επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά το καθεστώς του 3463/06», (2009), εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα, σειρά: Διοίκηση και Οικονομία – 40.

 

 

Α. Τριανταφυλλοπούλου, K. Τσούντας, «Η οργάνωση και οι λειτουργίες της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», εκδόσεις Παπαζήση, σειρά: Δημόσια Πολιτική και Θεσμοί, Αθήνα, 2009

 

 

Εθνική Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Η Ελληνική Εμπειρία. Εκδόσεις Παπαζήση. (Σε συνεργασία με Α. Πασσά) [National Administration and European Integration. The Greek Experience, Papazissis Publishers, (co-edited with A. Passas) ]

2008

 

«Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικό καθεστώς και στοιχεία επιχειρήσεων από το 1833 έως και σήμερα», εκδ. Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 2008

 

 

Bitsani E. (2008). “Social services and management in multicultural societies. Contemporary approach to intercultural relations and intercultural education. The case of Trieste in Italy ” Annual Report University of L’Aquila ,Italy

2007

 

«Η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα του πολιτισμού στην Περιφέρεια – Μελέτη περίπτωσης Ορεινής Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας (Δήμοι Αποδοτίας, Πρατάνου, Πυλλήνης), Συλλογικός Τόμος με Ευγενία Μπιτσάνη, Σταύρο Σταυρόγιαννη, Δημήτρη Σταυρουλάκη, εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα, 2007

 

 

Ποιότητα Υπηρεσιών και Δημόσιο Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα [Public Service Quality and Public Marketing,  Ant. N. Sakkoulas Publishers ]

2006

 

Μπιτσάνη,  Ε., (2006) . Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων: Ζητήματα και σύγχρονες προσεγγίσεις στη θεωρία της οργανωσιακής και διοικητικής συμπεριφοράς εκδ. Διόνικος, Αθήνα

2004

 

«Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», εκδόσεις Ε.Ε.Τ.Α.Α., Αθήνα, 2004

 

 

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση των Δημοσίων Υπαλλήλων. Ευρωπαϊκή και Ελληνική Εμπειρία, Έκδοση Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ, (Σε συνεργασία με Α. Πασσά) [Professional Training for Civil Servants: European and Greek Experience, Editions of the Labour Institute, Greek General Confederation of Labour, ( co-authored with A. Passas)]

 

 

Μπιτσάνη,  Ε., (2004).  Πολιτισμική Διαχείριση και Περιφερειακή ανάπτυξη . Σχεδιασμός πολιτιστικής πολιτικής και πολιτιστικού προϊόντος εκδ. Διόνικος, Αθήνα

1999

 

Μαργαρίτης Γ., Μαρκέτος Σπ., Μαυρέας Κ. και Ροτζώκος Ν., Ελληνική Ιστορία: Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, τομ. Γ¢, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 1999.

{/slider}

{slider=Book editing - Βιβλίο / Επιμέλεια}

2016

 

Αρ. Πασσάς – Δ.Π. Σωτηρόπουλος – Θ. Τσέκος (επιμ.), Θεσμοί στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης: Αποτίμηση μιας αντιφατικής περιόδου, υπό έκδοση από εκδ. Παπαζήσης το 2016

2014

 

Δ.Π. Σωτηρόπουλος – Χρ. Ιωάννου – Αχ. Αιμιλιανίδης (επιμ.), Η Κύπρος σε νέα εποχή: Γεωστρατηγικές παράμετροι, Οικονομία, Εξωτερική Πολιτική, έκδ. Hippasus / Foreign Affairs, The Hellenic Edition, Λευκωσία, 2014, ISBN: 978-9963-2830-2-6.

2009

 

Σχεδιάζοντας και Υλοποιώντας ένα Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη Δημόσια Διοίκηση. Η Εμπειρία από το έργο «Εκπαίδευση Οργανισμών της Κυπριακής Δημοσίας Υπηρεσίας σε Εξειδικευμένα Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006 – 2008, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης. [Planning and Implementing an Integrated Training Program for the Public Service. The experience from the project “ Training on specific EU issues for the Cypriot Public Service 2006-2008 ”, The Cyprus Academy of Public Administration]

2008

 

Η Αναδιάρθρωση της Κοινωνικής  Διοίκησης σε Τοπικό Επίπεδο, Εκδόσεις Παπαζήση, (Σε συνεργασία με Ξ. Κοντιάδη)  [Restructuring Social Administration at the Local Level, Papazissis Publishers (co-edited with X. Kontiades)]

 

 

 

Σωτηρόπουλος Δ.Π. – Παναγιωτόπουλος Δ. (εισαγωγή & επιμέλεια), Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά την βενιζελική περίοδο, πρακτικά συνεδρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα», Αθήνα, Ιανουάριος 2008 (Εισαγωγή των επιμελητών, σελ.: 13 – 23). ΙSΒΝ: 978-960-19-0160-2.

2007

 

Μπιτσάνη,  Ε., Τριανταφυλλοπούλου, Α., Σταυρόγιαννης, Στ., Σταυρουλάκης, Δ., (2007). Η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα του πολιτισμού στην περιφέρεια. Η Περίπτωση της Ορεινής Ναυπακτίας Εκδ. Διόνικος, Αθήνα. (συμμετοχή και επιμέλεια).

2003

 

Μαυρέας Κ. και Μπουμπούς Γ. (επιμ.), Στη μνήμη Δημήτρη Α. Γληνού: μελέτες για το έργο του και ανέκδοτα κείμενά του, Παπαζήσης, Αθήνα 2003.

Παλαιοτέρων ετών

 

Διοικητικός  Εκσυγχρονισμός, Εκδόσεις Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα  (1993), [Administrative Modernization, Greek National Center of Public Administration Publications]

{/slider}

{slider=Conference papers - Άρθρα σε συνέδριο με κριτές}

2016

 

«Η μετάβαση στη δημοκρατία το 1974: Σχετικοποιώντας μια “τομή”», εισαγωγή στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου, Θεσμοί στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης: Αποτίμηση μιας αντιφατικής περιόδου, του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΑΤΕΙ Πελοποννήσου & του Κέντρου Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής & Θεσμών, του Παντείου Πανεπιστημίου, Καλαμάτα, 4-6 Νοεμβρίου 2011. Yπό έκδοση τα πρακτικά εντός του 2016, από τις εκδόσεις Παπαζήση

 

 

«Κράτος και Κοινωνία στην ελληνική περίπτωση: μια ιστορική προσέγγιση δια μέσου των μεταρρυθμίσεων», Πρακτικά Συνεδρίου του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (Αθήνα, 8-9 Φεβρουαρίου 2016) με τίτλο, Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση και Ανάπτυξη, υπό έκδοση τα πρακτικά, 15 σελ.

 

 

«Κράτος πρόνοιας και κοινωνία στη μεταπολεμική και μεταπολιτευτική Ελλάδα: Μια ιστορική περιοδολόγηση των σχέσεών τους», εισήγηση στο 5ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων, με τίτλο Αναδιοργάνωση της Διοίκησης και του Κράτους στη μετά το ‘μνημόνιο’ εποχή, Κομοτηνή - Νοέμβριος 2013. Υπό έκδοση τα πρακτικά το 2016 από εκδ. Σάκκουλα, σε επιμ. Αντ. Μακρυδημήτρης, σελ. 16

 

 

 

«Πολιτική, κράτος, κοινωνία: Τομές και συνέχειες από τη προδικτατορική στη μεταπολιτευτική Ελλάδα», συμμετοχή στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου, Θεσμοί στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης: Αποτίμηση μιας αντιφατικής περιόδου, του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΑΤΕΙ Πελοποννήσου & του Κέντρου Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής & Θεσμών, του Παντείου Πανεπιστημίου, Καλαμάτα, 4-6 Νοεμβρίου 2011. Yπό έκδοση τα πρακτικά εντός του 2016, από τις εκδόσεις Παπαζήση

2015

 

Bitsani E. (2015). "Migration memory, cultural heritage: a vehicle of the intercultural identity of a city. The case study  of the Eastern Greek Community and the Greek museums of Trieste Italy" , in Memory and Migration: CAMOC’s 10th anniversary conference 2-5 September, 2015, Moscow

 

 

Dimopoulos F. I., Mavridoglou G., Kotsilieris Th., Giakoumatos S. and Gnardellis C. Socio-demographic and health factors influencing the Hospital Length of Stay for Elderly Patients, 4th International Conference on Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences, Athens, 21- 22 May 2015.

 

 

Three “revolutions”, never taking place in the Greek interwar period: Cultural wars and the Great Idea, 1890-1916, εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο Balkan Worlds II. Balkan Perceptions of War and Revolution, που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 27-30 Νοεμβρίου 2014. Υπό έκδοση τα πρακτικά το 2016

 

 

 

Voutinioti A. “Factors Influencing e-Government Progress In Greece: An Employee's Perspective”. 8th Euromed Conference of the Euromed Academy of Business, Verona, Italy, 16-18 September 2015

2014

 

«Για τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος: Ανατομία μιας διαπραγμάτευσης για το ‘είναι’ και το ‘δέον είναι’ της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας», στο Αντ. Μακρυδημήτρης, Μ. Σαματάς, Ε. Πρεβεδούρου, Μ.-Ηλ. Πραβίτα (επιμ.), Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση: Δυνατότητες, Προοπτικές και Αδυναμίες, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 513-526

 

 

«Μεταρρυθμίζοντας το Κράτος εν μέσω κρίσης: σε αναζήτηση ενός νέου παραδείγματος» σε   Μακρυδημήτρης, Αντ., Μ. Σαματάς, Ε. Πρεβεδούρου, Μ.-Ηλ. Πραβίτα (Επιμ),  Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση: Δυνατότητες, Προοπτικές, Αδυναμίες , Πρακτικά 4ου συνεδρίου Διοικητικών Επιστημόνων, Εκδόσεις Σάκκουλα A.E., σσ 57-92) [Tsekos Th (2014), “Reforming the State in a period of crisis: in quest of a new paradigm”, in Makrydemetres Ant., et all. (eds), Reforms in Public Administration, Potential, Perspectives, Weaknesses, Proceedings of the 4th Conference of Administrative Scientists, Sakkoulas Publishers S.A., Athens-Salonika pp 57-92 ] 

 

 

Voutinioti A.  “The roles of Citizen Service Centres in e-Government diffusion in Greece”, 7th EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business, Kristiansand, Norway, 18-19 September 2014

2013

 

"A review of 3D Virtual Worlds in Medical and Health education", S. Christopoulou, Th. Kotsilieris, N. Dimopoulou, J. Papoutsis, IEEE International Conference on e-Health and Bioengineering, EHB 2013, 21-23 November 2013, Iasi, Romania.

 

 

"A web tool for an open and linked health ecosystem", S. Christopoulou, Th. Kotsilieris, N. Dimopoulou, IEEE International Conference on e-Health and Bioengineering, EHB 2013, 21-23 November 2013, Iasi, Romania.

 

 

Bitsani, E. (2013) Promoting Traditions of Multicultural Communities as a Tool for Social Cohesion in Trieste, Italy , Paper  presented in The 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, 13-17 September, Prague, ELSEVIER publisher.

 

 

Bitsani, E. and Kavoura, A. (2013) Host Perceptions of RURAL TOUR Marketing to Sustainable Tourism in Central Eastern Europe. The Case Study of Istria, Croatia, Paper  presented in The 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, 13-17 September, Prague, ELSEVIER publisher

 

 

Kavoura, A. and Bitsani, E. (2013) Methodological Considerations for Qualitative Communication Research. Paper  presented in The 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, 13-17 September, Prague, ELSEVIER publisher.

 

 

Voutinioti A. “Determinants of User Adoption of e-Government Services and the role of Citizen Service Centres in Greece”,  6th EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business, Estoril, Lisbon, Portugal, 23-24, September 2013.

2012

 

Kavoura, A and Bitsani. E. (2012) The promotion of Nature, Culture and Enogastronomy for marketing agricultural regions as tourism destinations 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference, Corfu island 31/5-3/6/2012.

 

 

Voutinioti A. «Determinants of User Adoption of e-Government Services: The Case of Greek Local Government» 5th EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business, Glion – Montreux, Switzerland, 4-5 Οκτωβρίου  2012.

 

 

Ανωγιάτης-Pelé Δ., Δημόπουλος Ι. και Μαυρέας Κ., «Η φυσική κίνηση του πληθυσμού στον αστικό χώρο στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1971-1998». 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Δημόσιας Πολιτικής και Θεσμών με θέμα: Συνέχειες και Ασυνέχειες στο Ελληνικό Κράτος, την Οικονομία, και την Κοινωνία: 1945-2012. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 13-15 Δεκεμβρίου 2012.

 

 

Τσέκος Θ., «Παράμετροι σχεδιασμού δημόσιας πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση. Tο πρόβλημα διασύνδεσης μάθησης και εργασίας" σε Μακρυδημήτρης Α. et. al. (Επιμ.) Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση. Πρακτικά του 3ου  Συνεδρίου Διοικητικών Επιστημόνων, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, σσ 483-512  [Tsekos Th (2012),  Aspects of policy design for Higher Education. The learning – professional practice linking issue” in Makrydemetres et all. (eds.) Administration and Democracy. Quality, Effectiveness, and Legitimity. Proceedings 3rd Conference of Administrative Scientists. Sakkoulas Publishers  pp 483-512]

2011

 

Βερναρδάκης, Χρ. και Μαυρέας, Κ., «Από τα ‘κόμματα της αντιπροσώπευσης’ στα ‘κόμματα του κράτους’. Μια αποτίμηση των επιπτώσεων της κρατικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων στη μεταπολιτευτική Ελλάδα». 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Δημόσιας Πολιτικής και Θεσμών με θέμα: Θεσμοί στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης – Αποτίμηση μιας αντιφατικής περιόδου. ΑΤΕΙ Καλαμάτας, Καλαμάτα, 4-6 Νοεμβρίου 2011.

 

 

Πασχαλίδης Χ., Ζαμανίδης Π., Πετρόπολος Δ., Δημόπουλος Ι., Βαρζάκας Θ. & Πετρίδης Α. Επίδραση των μακροθρεπτικών στοιχείων ΝΡΚ στην ανάπτυξη και ριζοβολία των σπορόφυτων ιπποφαούς, 25ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Λεμεσός, Κύπρος, 01-04 Νοεμβρίου 2011, σ. 302-303.

2010

 

"Bank Loan Processes Modeling Using BPMN", George Mpardis, Theodore Kotsilieris, DeSE 2010 - Developments in E-Systems Engineering, 6-8 September 2010, London, UK.

 

 

Chronopoulos K., Tsiros I., Alvertos N., Shashua-Bar L. and Dimopoulos I. An application of artificial neural network models for estimating values of meteorological and biometeorological parameters in the urban canopy layer, Proceedings of 10th COMECAP 2010, 25 – 28/5/2010, PATRAS, GREECE, pp. 495-500.

2009

 

«’’Ελληνική Νομαρχία’’, ήτοι λόγος περί του ριζοσπαστικού διαφωτισμού. Η γέννηση της νεοελληνικής πολιτικής σκέψης στις απαρχές του 19ου αιώνα». Διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το ΜΠΣ «Ιστορία & Τεκμηρίωση» του τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με θέμα: «Η γέννηση του ελληνικού εθνικού κράτους (1750 – 1832). Ένα ευρωπαϊκό γεγονός», 3 – 5 Μαΐου 2007, Κέρκυρα. Tα πρακτικά εκδόθηκαν από τις εκδόσεις «Κέδρος» και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε επιμ.-εισ. Π. Πιζάνια το 2009

 

 

Passas A., Tsekos Th. (2009) “A Procedural Model for Public Deliberation”, In: Tambouris, E., Macintosh, A. (eds.), Electronic Participation, Proceedings of Ongoing Research, Trauner Verlag , Shriftenreihe Informatik, Band 31,

 

 

 

Τσέκος Θ., «Διαδικαστική επάρκεια και διοικητική αποτελεσματικότητα» σε Μακρυδημήτρης Α., Χυτήρης Λ., Πραβίτα Μ-Η, (επιμ.) με θεμα: «Σύγχρονες τάσεις στη διοικητική επιστήμη: νέα δημόσια διοίκηση, εταιρική κοινωνική ευθύνη και κοινωνία των πολιτών» Πρακτικα του 2ου  συνεδρίου διοικητικών επιστημόνων, Παπαζήσης σσ 483-512 [Th. Tsekos, (2009), “Procedural adequacy and administrative efficiency” in Makrydemetres A., Chyteres L.,  Pravita M-I (eds) Current trends in administrative science: new public administration, corporate social responsibility and civil society” Proceedings of the 2nd  Conference of  Administrative Scientists, Papazisis Publishers, pp 483-512,  ]

2008

 

"A decentralised data fusion system for river water monitoring – The Neda river case ", Theodore Kotsilieris, Georg Karetsos, Alkis Yiannakoulias, Vassilis Loumos, 4th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences, HAICTA 2008, September 18-20, 2008, Athens, Greece, p.p. 17 – 22.

 

 

"A mobile agent enabled wireless sensor network for river water monitoring", Theodore Kotsilieris, Georg Karetsos, accepted for publication at ICWMC 2008, July 27 – August 1 2008, Athens Greece, pp 346-351.

 

 

. Bitsani, E., Kavoura, A., Kalomenidis, P., (2008) : “A field study of the exploration of the factors influencing Visitors Preferences in the mountainous area of Nafpaktia Greece: Implications for an adversing communication programme” Paper presented at  the  International Conference on Management and Marketing Sciences 2008 (ICMMS 2008) Athens, May , 23-25

2007

 

Paschalidis C., Kavvadias V., Dimopoulos I., Vavoulidou E., Chasaneas N. Effect of soil water content and type of nitrogenous fertilizer on growth and yield of onion (Allium cepa L.) and on availability of nutrients in plant and soil, Proceedings of International Conference Soil Science-Base for Sustainable Agriculture and Environment Protection, 13-17 May 2007, Sofia, pp. 266-271.

 

 

Τσέκος Θ., (2007), «Πολιτισμικές Συνιστώσες της (Δυσ) λειτουργίας του Ελληνικού Διοικητικού Συστήματος», σε Μακρυδημήτρης Α., Πραβίτα Μ-Ηλ. (επιμ.), Διοικητική Θεωρία και Πράξη: Διοίκηση και Κοινωνία, Εκδόσεις Σάκκουλα, σσ. 117-128 [Tsekos Th.(2007), “Cultural Aspects of the Greek Administrative Malfunctioning in Makrydemetres, A.  Pravita M-E, (eds), Administrative theory and practice, Sakkoulas Publishers, pp 117-128]

2006

 

"Theoretical evaluation of header compression schemes for IP based wireless access systems", Alkiviadis Yiannakoulias1, Theodore Kotsilieris2, Stavros Stavroyiannis2 12th European Wireless Conference, April 2006, Athens Greece.

 

 

Chronopoulos K.I., Dimopoulos I.F., Tsiros I.X., Alvertos N. Estimation of micrometeorological parameters at gnarled regions using statistical methods and neural networks estimation of forest fire risk index, 8th Conference on Meteorology-Climatology-Atmospheric Physics, COMECAP 2006, Athens, May 24-26 2006.

 

 

Tsiros I., DimopoulosI., Zakikhani M., Harrelson D., Droulia F. A comparative study of model algorithms for predicting soil thermal regime and climatic water budget of agricultural watersheds, 8th Conference on Meteorology-Climatology-Atmospheric Physics, COMECAP 2006, Athens, May 24-26 2006.

2005

 

«Κοινοβουλευτικές ελίτ και τοπικές κοινωνίες. Ιστορικό-κοινωνιολογική προσέγγιση του πολιτικού προσωπικού και του ρόλου του σε τοπικό επίπεδο την περίοδο 1961-1967». Εισήγηση στο Ζ’ Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, με θέμα: Η «σύντομη» δεκαετία του ’60. θεσμικό πλαίσιο, κομματικές στρατηγικές, κοινωνικές συγκρούσεις, πολιτισμικές διεργασίες, Αθήνα, 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2005. Σελίδες: 23.

 

 

 

Dimopoulos I.F., Chronopoulos K.I., Alvertos N.,Tsiros I.X.  A preliminary study of meterological parameters at Samaria Gorge (Crete, Greece) using statistical and artificial neural network methods, 9th International Conference on Environmental Science and Technology, 9CEST – Rhodes, 2005

 

 

Shift work modifies the circadian cycle in nurses Kastanioti C, Tziallas D Proceedings of International Conference on Information Communication Technologies in Health 3nd ICICTH, Samos 2005, Abstract Book pp.

 

 

Βερναρδάκης, Χρ., Μαυρέας Κ. και Πατρώνης Β., «Συνδικάτα και σχέσεις εκπροσώπησης στην Ελλάδα, 1990-2004». Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: Εργασία και πολιτική: συνδικαλισμός και οργάνωση συμφερόντων στην Ελλάδα (1974-2004), Ίδρυμα Σ. Καράγιωργα, 10ο Επιστημονικό Συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 18-21 Μαΐου 2005.

 

 

Μπιτσάνη, Ε., (2005): «Η Ιστορική διαδρομή του εν Καλαμάτα Αλεξανδρακείου Γηροκομείου και η συμβολή του στην κοινωνική ανάπτυξη ης πόλης»  στο Σαπουνάκη-Δρακάκη, Λ. (επιμ.), Η Ελληνική Πόλη σε Ιστορική Προοπτική, εκδ. Διόνικος, Αθήνα, 2005, σ. 166-177

2004

 

"Performance Evaluation of Mobile Agent Technology for the Configuration and Auditing of SLSs in DiffServ Enabled IP Networks"", T. Kotsilieris, S. Kalogeropoulos, G. Karetsos, V. Loumos and E. Kayafas, Proceedings of the 13th International Symposium on Measurements for Research and Industry Applications, Athens, Greece, Sep. 29 - Oct. 1 2004, Vol. 1, pp. 380-385.

 

 

Cost Effectiveness Analysis: Α comparison between on Pump versus off Pump Coronary Bypass Surgery. Kastanioti C, Kioulafas K, Baltopoulos G, Hondrokoukis G, Stavridis G, Goudevenos Proceedings of International Conference on Information Communication Technologies in Health 2nd ICICTH, Samos 2004, Abstract Book pp.282-289

 

 

Πατρώνης Β. και Μαυρέας Κ., «Ιδεολογικές και πολιτικές προσεγγίσεις των αγροτικών συνεταιρισμών στην περίοδο του μεσοπολέμου». Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’, 3-5 Νοεμβρίου 2004.

2003

 

"A Performance Evaluation of Mobile Agent technology in comparison to the Client/Server paradigm for QoS Configuration in DiffServ Domains", Kalogeropoulos S., Kotsilieris T., Karetsos G., Michalas A., Loumos V. & Kayafas E., AIA 2003, IAESTED International Conference on Applied Informatics, February 10-13, 2003, Innsbruck, Austria, p.p. 577 – 582.

 

 

"A Proposed Methodology to Improve the Performance of Agent-based Applications Through the Identification of the Optimum Visited Sequence", Kalogeropoulos S., Kotsilieris T., Moshe Sidi, Hovav Gazit, Julio Tuch, AIA 2003, IAESTED International Conference on Applied Informatics, February 10-13, 2003, Innsbruck, Austria, p.p. 485 – 489.

 

 

"An SNMP Enabled System for Enhanced Monitoring of E-Commerce Statistical Indicators", Kotsilieris T., Anagnostopoulos J., Kalogeropoulos S., Michalas A., Loumos V. & Kayafas E., AIA 2003, IAESTED International Conference on Applied Informatics, February 10-13, 2003, Innsbruck, Austria, p.p. 446 – 449.

 

 

Kasimatis K., Katalifou A., Dimopoulos I. F. SELETE and TEI students’ beliefs and attitudes to Mathematics: Preparatory stage, 3rd Mediterranean Conference on Mathematical Education, Athens, Greece, 3-5 January, 2003.

 

 

Peristeras V., Tsekos Th., Tarabanis K., (2003),“Building Domain Models For The  (e-) Governance System”   Proceedings, International Conference on Politics and Information Systems Technologies and Applications (PISTA '03), 31 Jul.-2 Aug. 2003 - Orlando, Florida, USA. pp. 153-158, 2003

2002

 

"An automatic quality assessment methodology for Abstract Test Suites", S. Kalogeropoulos, T. Kotsilieris, A. Michalas, V. Loumos and E. Kayafas, Proceedings of 12th IMEKO TC4 International Symposium "Electrical Measurement and Instrumentation", Zagreb, Croatia, September 25-27, 2002, p.p 60 - 65.

 

 

Gevrey M. , Dimopoulos Y. and Lek S. A new approach to determine the significance of the two-way interaction in an artificial neural network model, 3nd Conference of the International Society for Ecological Informatics, Rome, Italy, 26-30 August, 2002.

 

 

Kamoutsis A., Tsiros I., Matsoukis A., Dimopoulos I. The combined effect of micrometeorological parameters and the growth regulator paclobutrazol on gardenia plants (Gardenia jasminoides Ellis), 25th Conference on Agricultural and Forest Meteorology, American Meteorological Society, Norfolk, Virginia, 20-24 May 2002, 148-149, 2002.

 

 

Papoutsis I., Dimopoulos I.  Computerized tools for improving Quality and Cost Outcomes in Healthcare Units, 1st International Conference on Health Economics and Health Management, Athens, 29-30 May, Athens, 2002.

 

 

Tsiros I. X., Dimopoulos Y., Kamoutsis A. A screening level assessment of air-surface exchange of mercury vapor over some terrestrial landscapes: results from environmental and statistical models, 25th Conference on Agricultural and Forest Meteorology, American Meteorological Society, Norfolk, Virginia, 20-24 May 2002, 140-141, 2002.

2001

 

"Enhancing the Performance of Mobile Agent based Network Management Applications", A. Michalas, T. Kotsilieris, S. Kalogeropoulos, G. Karetsos , M. Sidi and V. Loumos, IEEE ISCC'01, Proceedings of the 6th IEEE Symposium on Computers and Communications, Hammamet, Tunisia, 3-5 July 2001, p.p. 432-437.

 

 

"Using Mobile Agent Technology for Configuration and Auditing of SLSs in IP based Networks" T. Kotsilieris, S. Kalogeropoulos, P. Fafali, A. Michalas and G. Karetsos, Proceedings of IEEE ICT 2001, Romania, June 4-7, 2001, vol.1, p.p. 536 - 541 (Conference Best Paper Award).

 

 

Dimopoulos I. F., Serelis K., Tsiros I. X., Chronopoulou-Sereli A. Statistical Modeling to Estimate Spatial Distribution of Airborne Fluoride in Natural Vegetation Around an Industrial Point Emission Source, 7th Conference on Environmental Science and Technology, Hermoupolis Syros, Greece, September 3rd - September 6th, 62-69, 2001.

 

 

Gevrey M., Dimopoulos I., Lek S. Variables contributions in Artificial Neural Networks to model ecological data: Review and comparison of Methods, 2nd Symposium for European Freshwater Sciences, SEFS-2, Toulouse, France, July 8-12, 2001.

 

 

Hatziargyriou N.D., Karapidakis E.S., Stavrakakis G.S., Dimopoulos I.F., Kalaitzakis K. Identification of Synchronous Machine Parameters Using Constrained Optimization, 2001 ΙΕΕΕ Porto Power Tech Proceedings, September 10th-13th , Porto, Porugal, ISBN 0780371399, 2001.

2000

 

"TTCN Quality Metrics", S. Kalogeropoulos, T. Kotsilieris, A. Mihalas, V. Kollias, V. Loumos and E. Kayafas, Proceedings of 10th MELECON 2000, Cyprus, IEEE, May 29, 2000, vol.1, p.p. 140-143.

 

 

Dimopoulos I. F., Kannavou A., Serelis K., Chronopoulou A. and Lek S. Estimation of point-source lead distribution by combining artificial neural networks, 2nd international conference on applications of machine learning to ecological modeling, Adelaide, Australia, 27/11 – 1/12/2000.

1999

 

A Cost Minimization Analysis of Cardioverter Defibrillator Implanted Under Local Anesthesia versus General Anesthesia Kyrozi E, Kastanioti C, Maounis T, Vassilikos V, Haloutsos G. Proceedings of the European Medical & Biological Engineering Conference. J Med Biol Engin & Comp 1999; 37(SupplII): part II: 864

 

 

Papoudakis, F., 1999. The concept of the Self in Modern Greek Political Culture and the Clash with Subsidiarity and Partnership: A Philosophical Analysis. Regional Contact, No 14, 1999, σ.: 158-168.

1998

 

Dimopoulos Y. and Chronopoulou-Sereli Α. Use of statistical models for the estimation of Pb concentrations in vegetation of urban regions Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 22-25 Σεπτεμβρίου 1998, Αθήνα, 389-396, 1998.

Παλαιοτέρων ετών

 

Casteras V., Melan C., Gallo A., Dimopoulos I., Corbiere M., Lacoste C., Richard D. Apprentissage seriel chez le pigeon (Columba Livia) : Etude comportementale et electrophysiologique, Actes du 25eme Colloque Annuel de la Societe Française pour l'Etude du Comportement Animal, Avril 1993, Rennes, 177-187, 1993

 

 

Delacoste, M., S. Lek, P. Baran, I. Dimopoulos, and J. L. Giraudel. Neuronal model versus multiple regression that predicts trout spawning grounds, Edited by J. Ferraris, D. Pelletier and M. J. Rochet. ORSTOM, PARIS (FRANCE) 151-156p., 1996

 

 

Dimopoulos I., Lek S., Belaud A. Exemples d’utilisation des réseaux connexionnistes en limnologie, Actes du XXXIXe Congres National, Association Française de Limnologie, Corte,3-7 juillet 1995, 126-129, 1995.

 

 

Dimopoulos I., Lek S., Lauga J., El Ghachtoul Y., Derraz M., Dauta A. Modélisation de la relation pluie-débit à l'aide des réseaux de neurones formels: application au bassin de l'Oued Beth (Maroc), Actes du Colloque International EAUX ET POLLUTIONS, 21-23 Avril 1994, Agadir, Maroc, 224-235, 1994.

 

 

Papoudakis, F., 1996. Cross-Border Co-operation Between Albania and Greece in the European Context. Regional Contact, No 11, pp. 209-214.

 

 

Papoudakis, F., 1997. Ukraine - Greece Relations in the Light of Ukraine's Regime Transition and Integration in the New Europe. Regional Contact, No 12, pp. 237-244.

{/slider}

{slider=Conference Papers - Άρθρα / Ανακοινώσεις σε συνέδριο}

2016

 

«Ήταν η απριλιανή δικτατορία αναπόφευκτη; Ο γεωπολιτικός μιλιταρισμός και η μεταπολεμική πολιτική ιστορία της Ελλάδας», εισήγηση στο συνέδριο, Η δικτατορία των Συνταγματαρχών και η Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, Αθήνα 20-22 Νοεμβρίου 2014, που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. Υπό έκδοση τα πρακτικά το 2016,

 

 

 

«Συνέχειες και ασυνέχειες στην ελληνική ιστορία του 20ού αιώνα. Διαχρονικά φαινόμενα και τομές στους θεσμούς και την κοινωνία» (με τον Δημήτρη Παναγιωτόπουλο), στο πλαίσιο του θεσμού, Ιστορίες του 20ού αιώνα, στο Ιστορικό Αρχείο του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 19 Ιανουαρίου 2016.

2015

 

2ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, «Επίκαιρα Ζητήματα Δημοσίου Δικαίου», Θεσσαλονίκη 15-16 Μαϊου 2015: «Οι Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς: Ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία και η θέση των ελληνικών ελεγκτικών Αρχών»

 

 

6ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων, «Προκλήσεις και Δυσχέρειες Εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα, Σήμερα», Καλαμάτα 15-17 Οκτωβρίου 2015: Οι κανόνες περί ανταγωνισμού στο τομέα των ιδιωτικοποιήσεων και αποκρατικοποιήσεων»

2014

 

1ο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, Αθήνα 29-30 Απριλίου 2014 “Θεμελιώδη δικαιώματα και θεσμοί στην εποχή της κρίσης»: «Κράτος και πολίτης στην περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα»

 

 

Bitsani Ε. (2014), “Integrating immigrants and ethnic minorities in the socio-political structures as a tool for social cohesion and intercultural relations in the multicultural societies: The research example  of Trieste, Italy.in International conference "Rethinking EU Immigration: legal developments, management and practices", e on March 13-14, 2014 in Bucharest, Romania

2013

 

«Διαπραγμάτευση, διαβούλευση και ο διευρυμένος ρόλος των Συνδικάτων του Δημόσιου τομέα. Εμπειρίες από την Ελλάδα», Πρακτικά Διεθνούς Συνάντησης, ΑΔΕΔΥ-Κοινωνικό Πολύκεντρο, Αθήνα, 25-27 Φεβρουαρίου 2013, σσ 76-103. [Tsekos Th. (2013), “ Negotiations, public consultations and the extended role of the unions in the public sector. Experiences from Greece”, Proceedings of the International Conference held by the Public Sector Unions Confederation (ADEDY), Athens 25-27 February 2013, Koinoniko Polykentro Publications, Athens, pp 76-103]

 

 

1ο Συνέδριο «Ιστορία της Διοίκησης και των Θεσμών 1870-1936 στην περιοχή των Σερρών», 10-12 Μαϊου 2013: Οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση της περιόδου 1913-1936 στην περιοχή των Σερρών: Ονομασία-όρια-διοικητικές δομές».

 

 

4ο Συνέδριο Ένωσης Διοικητικών Επιστημόνων, «Αναδιοργάνωση της διοίκησης και του Κράτους στη μετά το «μνημόνιο» εποχή»Κομοτηνή 28-30 Νοεμβρίου 2013: «Memorandum of understuding και τοπική αυτοδιοίκηση: Αναδιοργάνωση και οπισθοδρόμηση»

2012

 

«What we know and what we do not know about the Colonels’ dictatorship in Greece, 1967-1974. Old insights and new questions», Lectures in Harvard University-Program of Modern Greek Studies (George Seferis Chair), Απρίλιος-Μάιος 2012, 30 σελ

 

 

Tsekos Th, (2012), ‘La culture administrative a l’ origine des pratiques anti-déontologiques’, in Kassimi Chrysa (Ed), Ethique et Déontologie dans l’ Administration Publique Moderne, Actes de Conférence , ENA et NCPLA , Imprimerie Nationale, Athénes, pp 72-78,

2011

 

«Θεσμοί στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης – Αποτίμηση μιας αντιφατικής περιόδου». Εισήγηση με θέμα: «Η Τοπική αυτοδιοίκηση ως διοικητικός και πολιτικός θεσμός: Τα όρια της διοικητικής αυτοτέλειας αναφορικά με την συνταγματική διάταξη περί της εποπτείας του κράτους», 4-5 Νοεμβρίου 2011, Καλαμάτα

 

 

Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων με θέμα: «Μεταρρυθμίσεις στη τοπική αυτοδιοίκηση: Δυνατότητες, προοπτικές Αδυναμίες» Θεσσαλονίκη 1-2 Δεκεμβρίου 2011. Εισήγηση με θέμα: «Ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης στη διοικητική μεταρρύθμιση του 2010: Κρίσεις και Προβληματισμοί»

2010

 

. Bitsani, E. & Kiriakidis, S. (2010). Social entrepreurship as an innovative tool for social cohesion and social development in regional and local level. The case study of Naupaktia. International Conference Colloque International De Management a Lyon:Management Des Enterprises Del’ Economie Sociale e Solidaire, 4-5 Novembre France, Lyon.

 

 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση: Δυνατότητες και προοπτικές», που διοργανώθηκε από το «Διοικητικό Επιμελητήριο» σε συνεργασία με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, Μάρτιος 2010. Εισήγηση με θέμα: «Το νέο τοπίο της διοικητικής διάρθρωσης του κράτους»

 

 

Bitsani,Ε. Kavoura, Α. (2010) Application of the rural tour methodology for advertising and promoting rural areas in Eastern Europe, 2nd International Conference "The Economies of Balkan and Eastern Europe  Countries in the changed world", EBEEC 2010, 7-9 Καβάλα

 

 

Συμμετοχή στην επιστημονική ημερίδα με θέμα «Οι κρατικές Επιχειρήσεις και οι Επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η Συμβολή τους στην Τοπική Ανάπτυξη», 14 Μαΐου 2010, Καλαμάτα. Εισήγηση με θέμα:. «Ο θεσμός των επιχειρήσεων της αυτοδιοίκησης. Αξιολόγηση των νομοθετικών επιλογών»

2009

 

. Bitsani E. and Kavoura, A. (2009) The promotion of cultural tourism: an alternative proposal for cultural policy and local development, Proceedings of the International Conference of Tourism Development and Management. Tourism in a Changing World: Prospects and Challenges, Symposium on Services Marketing and Communication Strategies, Kos, 11-14 September, 2009,  Imperial College Press.

2008

 

Επιστημονικό Συνέδριο Διοικητικής Μεταρρύθμισης Διοικητικού Επιμελητηρίου, «Οι μεταρρυθμίσεις στη δομή, οργάνωση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ», Αθήνα, Νοέμβριος 2008.

2006

 

«Οι Έλληνες δημιουργούν το εθνικό τους κράτος. Τα πολιτικά και κοινωνικά υποκείμενα της προεπαναστατικής περιόδου (1770-1821)», Εισήγηση στην Εταιρεία Μελέτης του Νέου Ελληνισμού / Περιοδικό Μνήμων, στις 12 Απριλίου 2006

 

 

14.Συμμετοχή στο 3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Εκπαίδευση και Οικονομική Ανάπτυξη», Πρέβεζα, 26-27 Μαΐου 2006 (πρακτικά Συνεδρίου σελ. 179)

 

 

Bitsani, E. & Stavroulakis D., (2006): “Facets of Arab culture: Implications for business”, Paper presented at  the 1st  International Conference: “Management of International Business & Economic Systems - MIBES”,  Larissa, November 4-5

 

 

 

Tsekos Th., (2006) “Modeling Public Administration: Normative Versus Operational Administrative Tradition In EU Member States”, Proceedings, International Conference, Institute of History, State and Law, Academy  of Sciences of  Moldova, Chisinau, Moldova, pp 102-106, 2006

 

 

Σμυρνιωτάκη Ασπ., Βουτυνιώτη Α., Μαραβά Ν. “Μελέτη της ανεργίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Χωρική αποτύπωση με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών”. Πανελλήνια συνάντηση των χρηστών GIS. Αθήνα. Holiday Ιnn Ηotel., 2006.

2004

 

Patronis V., Mavreas K. and Sotiropoulos Y., “New Food Consumption Patterns, New Cooperative Patterns and Entrepreneurship: The Case of the "Agri-environmental Group of Western Greece"”. Paper presented at the Conference Vertical Markets and Cooperative Hierarchies: The Role of Cooperatives in the International Agri-Food Industry, M.A.I.Ch., Chania, Greece, 3-7 September 2004.

2003

 

«Political Elite and Political Power in Greece, 1946-1967. Αn historical sociology approach». Επιστημονική ανακοίνωση στις 16 Ιαν. 2003, στο  European Doctorate in Social History of Europe and the Mediterranean, το οποίο διοργανώνεται από το πανεπιστήμιο της Βενετίας Ca’ Foscari.

 

 

Patronis V., Mavreas K. and Choumerianos M., “Greek Rural Co-Operatives: Historical Developments, Current Problems and Future Perspectives”. Paper presented at the Conference Vertical Markets and Cooperative Hierarchies: The Role of Cooperatives in the International Agri-Food Industry, Bad Herrenalb, Germany, 12-16 June 2003.

{/slider}

{slider=Journal papers - Περιοδικό χωρίς κριτές}

2016

 

«Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: όταν η Ελλάδα έγινε μέρος της Δύσης. Η γεωπολιτική σημασία του ελληνοϊταλικού πολέμου», στο περιοδικό ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τχ 1868, Μάρτιος 2016, σελ. 59-83

2015

 

«Τα Δεκεμβριανά 1944. Παλαιά και νέα ερωτήματα», Νέα Εστία, τχ 1865, Μάρτιος 2015, σελ. 343-368.

2014

 

«Κράτος εν Κρίσει», Νέα Εστία, τομ 175, τευχ. 1861 σσ 149-177 [Tsekos Th. (2014), “ A State in Crisis”, Nea Estia Review, vol 175, no 1861, Athens, March 2014, pp 149-177 ]

 

 

«Ο Ανδρέας Παπανδρέου οδεύοντας προς την εξουσία, 1974-1981», Νέα Εστία, τχ 1862 (Ιούνιος 2014), σελ. 494-519

 

 

«Οι κορυφαίες στιγμές του ελληνικού κοινοβουλευτισμού και η διαφύλαξη της μνήμης τους», Νέα Εστία, τχ 1861 (Μάρτιος 2014), σελ. 293-298

 

 

«Π. Καναγκίνης: Ένας πραγματιστής ‘ειδικός’ διανοούμενος της υπαίθρου», Athens Review of Books, τχ 51 (Μάιος 2014), σελ. 8-10.

 

 

«Ποια Δημοκρατία θέλουμε (και ποια μπορούμε); Θεσμοί, Εξουσία, Λαός από την παλιά στη νέα εποχή», Αφιέρωμα: «Από τις κρίσεις στην κρίση», Νέα Εστία, τχ 1861 (Μάρτιος 2014), σελ. 57-86

2011

 

«Η επιστήμη ως ιδεολογικό πρόταγμα (projet). Ο Ν. Σβορώνος και η εθνική ιστοριογραφία στην εποχή των μεγάλων ιδεολογιών», «Αφιέρωμα στον Ν. Σβορώνο», Νέα Εστία, τχ 1850 (Δεκέμβριος 2011), σελ. 934-961

2009

 

«Πρίμο Λέβι – Ρούντολφ Ες: Ο μάρτυρας και ο Άλλος. Η μαρτυρία ως ιστορική πηγή», Νέα Εστία, τχ 1821 (Απρίλιος 2009), σελ. 707-742

2003

 

Vassilios Peristeras, Theodore Tsekos, (2003) “E-Governance As A Public Policy Framework”, UNTC Occasional Papers no. 4, 2003

2002

 

Vassilios Peristeras, Theodore Tsekos, Konstantinos Tarabanis,(2002), “Analysing   e- Government As A Paradigm Shift”, in  UNTC Occasional Papers no. 1, 2002

2001

 

Μπιτσάνη, Ε., (2001): «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολισμός: απόψεις, μύθοι, πραγματικότητες», στο περ. «Τοπική Αυτοδιοίκηση – Αποκέντρωση» 1-8

 

{/slider}