Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφής / μετακίνησης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών να αποστείλουν ταχυδρομικώς μέσω ταχυμεταφοράς (courier) στη Γραμματεία του Τμήματος όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αναφέρουν στην ηλεκτρονικής τους αίτηση, από την 11.12.2020 έως και την 21.12.2020.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θα αποσταλεί και η ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου.
Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες εγγραφής.

Διεύθυνση
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Αντικάλαμος Μεσσηνίας
Καλαμάτα Τ.Κ. 24100

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟ