Τα μαθήματα της Καθηγήτριας Εφαρμογών κ. Παναγιωτακοπούλου Βασιλικής «Αγγλική ορολογία ΥΠ» και «Αγγλική ορολογία ΤΑ» (Επιλογής) δεν θα πραγματοποιηθούν από 9-20/11/2020.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟ

10-11-2020