Γνωστοποιείται ότι οι φοιτητές των οποίων εγκρίθηκε η ένταξή τους από ΤΕΙ στο Πανεπιστημιακό πρόγραμμα είναι οι εξής:

Αριθμός μητρώου
D2014071, L2014004, L2014059, L2014011, L2015137, L2015112, L2015103, D2015015, L2015053, D2015131, D2015099, D2014031, L2015068, D2014083, D2014085, L2015058, D2015074, L2015140, L2014120, L2015028, L2014127, L2013107, L2014135, D2015053, D2015059, L2015063, L2014053, D2014022


Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων στο σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας έχουν ολοκληρωθεί.

 

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟ
20-11-2020