Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων/διδασκόντων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021, παρατείνεται  έως την Κυριακή, 13/06/2021

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟ
7-6-2021