Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • Προτεινόμενα Συγγράμματα

   

  Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προτεινόμενα συγγράμματα του Τμήμοτος μέσα από τον επίσημο ιστότοπο της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Εύδοξος.

   

  ΕΥΔΟΞΟΣ: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

  ΕΥΔΟΞΟΣ: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Κατεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης