Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

   

  ΑΦΙΣΑ ΤΕΙ ΜΑΣΤΕΡ17 small

  ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση

    

  Metaptyxiako afissa std

   

   

  Collaborations

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα διάρκειας 4 ετών, το οποίο παρέχει στους αποφοίτους του την επιστημονική γνώση και, ταυτόχρονα, την επιχειρηματική κουλτούρα, που απαιτούνται από τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Στα πλαίσια αυτά και μέσα από συνεργασίες που έχουν εδραιωθεί τα τελευταία είκοσι έτη και που συνεχώς ανανεώνονται το τμήμα έχει να επιδείξει δράσεις που αφορούν φορείς τόσο της τοπικής κοινωνίας αλλά και εθνικής εμβέλειας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:

   

  Συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

  • Συνεργασία με Δήμους του Νομού, Περιφέρεια
  • ΚΕΔΚΕ
  • ΕΝΑ (Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδας συστηματική συνεργασία σε επίπεδο επιστημονικής στήριξης  ΔΕΟ)
  • Δήμος Καλαμάτας  αλλά και σχεδόν όλοι οι Δήμοι και περιφέρειες της χώρας με μόνιμη και συστηματική συνεργασία στα πλαίσια της επιστημονικής υποστήριξης και της πρακτικής άσκησης
  • ΦΑΡΙΣ Δημοτική κοινωνική και πολιτιστική εταιρεία Καλαμάτα

   

  Συνεργασία με Κοινωνικούς Φορείς

  • ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ
  • Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων (επιστημονικής στήριξης)
  • Κοινωνικό Ιατρείο Καλαμάτας (συστηματική συνεργασία με συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, επιστημονική στήριξη, πρακτική άσκηση)
  • Κοινωνικός Φορέας Δήμου Καλαμάτας
  • Επιστημονική Ιατρική Εταιρεία Μεσσηνίας
  • Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας

   

  Συνεργασία με Επιχειρήσεις και Παραγωγικούς Φορείς

  • Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ Αθήνα
  • ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

   

  Τα στελέχη του Τμήματος συνέδραμαν ουσιαστικά τις προσπάθειες των φορέων αυτοδιοίκησης όχι μόνο στην έδρα του ΤΕΙ, την Καλαμάτα, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, με την εκπόνηση εξειδικευμένων ερευνών και μελετών, με σημαντικότερες τις ακόλουθες.

  • Επιχειρησιακό σχέδιο Γ.Ν. Καλαμάτας
  • Αναπτυξιακή Μελέτη Μεσσηνίας
  • Μελέτη Αγοράς εργασίας Ν. Μεσσηνίας
  • Μελέτη Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Μελέτες για το Δήμο Καλαμάτας
  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νέας Ιωνίας

  Τελευταία νέα

   

  Logo ERME8EDIPOL Relenge 8