Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • Στατιστικά στοιχεία

  Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμάνει δεδομένα για το τμήμα ΔΕΟ από το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 (που πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση των τμημάτων) έως σήμερα:

  • Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και
  • Τοπικής Αυτοδιοίκησης

   

  Ακαδημαϊκό έτος

  Εγγραφέντες

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΜΥΠ

  Εγγραφέντες

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑ

  Αριθμός πτυχίων

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΜΥΠ

  Αριθμός πτυχίων

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑ

   

   

   

   

   

  2013 – 2014

  148

  116

  120

  91

  2014 - 2015

  163

  157

  89

  59

  2015 – 2016

  155

  155

  29

  (μέχρι σήμερα)

  20

  (μέχρι σήμερα)

   

   

   

   

   

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: 1922

  (1015 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΜΥΠ – 907 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑ)

   

  Logo ERME8EDIPOL Relenge 8