Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

   

  ΑΦΙΣΑ ΤΕΙ ΜΑΣΤΕΡ17 small

  ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση

    

  Metaptyxiako afissa std

   

   

  Πρόγραμμα Εξεταστικης

   

   

   

  Πρόγραμμα Εξεταστικης 

   

  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
  1. Η εξεταστική διαδικασία ξεκινάει ακριβώς την ώρα που έχει ανακοινωθεί στο πρόγραμμα.
  2. Πριν αρχίσει η εξέταση σε συγκεκριμένο μάθημα, ο εισηγητής του μαθήματος φροντίζει για την έγκαιρη αναπαραγωγή των θεμάτων.
  3. Οι εισηγητές προμηθεύονται εγκαίρως τις κόλλες και την κατάσταση συμμετοχής φοιτητών από την αίθουσα 150.
  4. Στο τέλος της εξέτασης ο εισηγητής παραδίδει στον επόπτη την κατάσταση συμμετοχής των φοιτητών και μια σειρά θεμάτων.
  ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ:
  5. Οι επιτηρητές προσέρχονται στις αίθουσες λίγα λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης. Η καθυστέρηση λίγων λεπτών στην έναρξη της εξέτασης είναι σημαντική και δημιουργεί προβλήματα.
  7. Πριν δοθούν τα θέματα των εξετάσεων ή κατά τη στιγμή της παράδοσης του γραπτού, όταν είναι πολλοί οι φοιτητές, γίνεται ταυτοπροσωπία των φοιτητών (επιδεικνύοντας το πάσο, την ταυτότητα ή κάποιο επίσημο έγγραφο).
  8. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων απαιτείται αυξημένη προσοχή και αυστηρός έλεγχος προκειμένου να αποκλειστούν περιπτώσεις συνεργασιών μεταξύ φοιτητών (αντιγραφών, χρήση κινητών τηλεφώνων κ.τ.λ.). Η εμφάνιση κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής κατά την εξέταση, ισοδυναμεί με απόδειξη αντιγραφής (‘σκονάκι’) και τιμωρείται με μηδενισμό του γραπτού και παραπομπή σε πειθαρχικό έλεγχο. Για αριθμητικούς υπολογισμούς επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανής του εμπορίου, αλλά απαγορεύεται ο δανεισμός της σε άλλους, κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
  9. Στο πλαίσιο της σωστής εκτέλεσης των καθηκόντων του, ο επιτηρητής δεν θα πρέπει να διστάζει να μονογράψει τις κόλλες φοιτητών που δε συμμορφώνονται στις συστάσεις του.
  10. Σε περίπτωση συμβάντος κατά τη διάρκεια της εξέτασης, το οποίο κρίνεται από τον επιτηρητή ως σοβαρό, αυτό καταγγέλλεται στον επόπτη εξετάσεων προκειμένου να επιληφθούν τα αρμόδια όργανα.

   

  Ο Πρόεδρος του Τμήματος

  Τελευταία νέα

   

  Logo ERME8EDIPOL Relenge 8