Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

   

  ΑΦΙΣΑ ΤΕΙ ΜΑΣΤΕΡ17 small

  ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση

    

  Metaptyxiako afissa std

   

   

  ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ

  Οι αιτήσεις τελειοφοίτων του Προγράμματος Σπουδών ΔΕΟ
  του τέως ΤΕΙ Πελοποννήσου, που θα υποβάλλονται για ένταξη
  στο Τμήμα ΔΕΟ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
  προκειμένου να παρακολουθήσουν τα 4 μαθήματα
  πανεπιστημιακής εξομοίωσης, θα ελέγχονται ως προς τις
  προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 53, του
  ν.4610/2019, από την ορισθείσα Επιτροπή (ΑΠ762/24.10.19),
  με τη λήξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού εξαμήνου και η
  ένταξη, όποιου πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, στο
  Τμήμα ΔΕΟ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο αμέσως
  επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο, θα εγκρίνεται εγκαίρως, με
  απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος.

   

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος
  29-11-2019