Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

   

  ΑΦΙΣΑ ΤΕΙ ΜΑΣΤΕΡ17 small

  ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση

    

  Metaptyxiako afissa std

   

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΕΑΡ 2019 – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

  Άρχισε την 11η Μαρτίου 2020 η περίοδος υποβολής ενστάσεων, γραπτώς και ηλεκτρονικά, έναντι του Προσωρινού Πίνακα Θέσεων για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης κατά το εαρινό εξάμηνο 2019 (εδώ), της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης, με καταληκτική ημερομηνία 16 Μαρτίου 2020, ώρα 12:00.

  Για σχετική πληροφόρηση εδώ.

   

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ