Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  Οι φοιτητές, που εισήχθησαν στο Τμήμα πριν από το 2019 και έχουν δηλώσει στην Ηλεκτρονική Γραμματεία το μάθημα «Δίκαιο για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον» εξετάζονται στο μάθημα «Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Δίκαιο», που είναι το αντίστοιχό του, με βάση το νέο Πρόγραμμα Σπουδών.