Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  Σας ενημερώνουμε ότι το πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων είναι έτοιμο προς χρήση.
  Για να το χρησιμοποιήσετε, συνδέεστε στην e-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, πλοηγείτε στο Δηλώσεις > Η δήλωσή μου και επιλέγετε το σύνδεσμο "Αξιολογήστε το μάθημα" για κάθε μάθημα που θέλετε να αξιολογήσετε.