Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΙΟΥΝΙΟΥ 2020)

  Με απόφαση της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όλοι οι φοιτητές του Ιδρύματος οφείλουν να συμπληρώσουν «Δήλωση Συμμετοχής» στις εξετάσεις του Ιουνίου (2020) με τεχνολογίες εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης και αποδοχής της διαχείρισης προσωπικών. Η δήλωση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://gdpr-form.uop.gr/
  Η συναίνεση αυτή θα δοθεί άπαξ για τη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο για όλα τα μαθήματα που έχει δηλώσει ο φοιτητής και θα έχει ισχύ μόνο για αυτήν. Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης λήγει την Κυριακή 14/6.