Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

  Δικαίωμα συμμετοχής σε μαθήματα της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου (Iουνίου 2020) έχουν οι φοιτητές που έκαναν τη σχετική δήλωση μαθημάτων στην Ηλεκτρονική Γραμματεία, άλλως δεν θα βαθμολογούνται.

  Η ακριβής χρονική διάρκεια της εξέτασης σε κάθε μάθημα θα καθορίζεται από το διδάσκοντα στο πλαίσιο του διώρου, που έχει ανακοινωθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

  Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην εξ αποστάσεως διαδικασία εξέτασης συνεπάγεται και την αποδοχή όλων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, που προβλέπουν ο νόμος και οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Πανεπιστημίου.