Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

  Οι επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εξ αποστάσεως σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην 177η συνεδρίαση (31/07/2020).


  Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟ
  17-8-2020