Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • Ανακοίνωση για εξέταση μαθημάτων Αγγλικών

  Η εξέταση των μαθημάτων Αγγλικών της κυρίας Παναγιωτακοπούλου θα γίνει με απαλλακτικές εργασίες. Τα θέματα των  απαλλακτικών εργασιών αυτών, καθώς καιόλες οι σχετικές πληροφορίες θα αναρτηθούν στην Η-Τάξη ( e-class) προς το τέλος Αυγούστου.