Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων

  Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος υποβολής δηλώσεων
  συμμετοχής φοιτητών στην εξεταστική Σεπτεμβρίου
  παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 28/8/2020.
  Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση συμμετοχής των φοιτητών στην
  εξεταστική Σεπτεμβρίου είναι διαθέσιμη στους φοιτητές και
  τους διδάσκοντες στη διεύθυνση https://gdpr-form.uop.gr

   

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟ
  26-8-2020