Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • Εξέταση μαθήματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

  Η εξέταση του μαθήματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ με τον κ Μαυρέα που αναβλήθηκε (8/9/2020) λόγω βλάβης του eclass θα πραγματοποιηθεί στις 16/9/2020 και ώρα 13:00