Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Η εξέταση των μαθημάτων της Καθηγήτριας κ. Μπιτσάνη Ευγενίας θα γίνει ως εξής :

   

  Η εξέταση του μαθήματος ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ που αναβλήθηκε (9/9/2020) λόγω βλάβης του eclass θα πραγματοποιηθεί στις 19/9/2020 και ώρα 09:00

   

  Η εξέταση του μαθήματος με την κ Μπιτσάνη και την κα Θύμη ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ που αναβλήθηκε (9/9/2020) λόγω βλάβης του eclass θα πραγματοποιηθεί στις 19/9/2020 και ώρα 11:00.

   

  Η Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟ
  11/9/2020