Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • Ημερομηνίες δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21

  Γνωστοποιείται ότι οι ημερομηνίες δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 θα είναι ενεργές από 5/10/2020 έως 11/10/2020 και για τις συμπληρωματικές από 12/10/2020 έως 18/10/2020.


  Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟ
  16-09-2019