Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΧΕΙΜ 2020 – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

  Άρχισε την 6 η Οκτωβρίου 2020 η περίοδος υποβολής ενστάσεων, γραπτώς και
  ηλεκτρονικά, έναντι του Προσωρινού Πίνακα Θέσεων για πραγματοποίηση
  Πρακτικής Άσκησης κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020, της Επιτροπής Πρακτικής
  Άσκησης, με καταληκτική ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 2020, ώρα 12:00.
  Για σχετική πληροφόρηση εδώ.


  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ