Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

   

  ΑΦΙΣΑ ΤΕΙ ΜΑΣΤΕΡ17 small

  ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση

    

  Metaptyxiako afissa std

   

   

  Περιγραφή Μαθημάτων

   

  Προπτυχιακές Σπουδές

  1ο Εξάμηνο

  •  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
  • ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
  • ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

   

  2ο Εξάμηνο

  • ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  • ΓΕΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ
  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

   

  3ο Εξάμηνο

  • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι

   

  4ο Εξάμηνο

  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  • Μάθημα Επιλογής 1
  • Μάθημα Επιλογής 2

   

  5ο Εξάμηνο

  Υποχρεωτικό Μάθημα

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   

  Κατεύθυνση

  Τοπικής Αυτοδιοίκησης

  Κατεύθυνση

  Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΔΙΚΑΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΤΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ι
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

   

   

  Μαθήματα Επιλογής

  • Μάθημα Επιλογής 3
  • Μάθημα Επιλογής 4

   

   

  6ο Εξάμηνο

  Υποχρεωτικό Μάθημα

  • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

   

  Κατεύθυνση

  Τοπικής Αυτοδιοίκησης

  Κατεύθυνση

  Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΙ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
  • ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

   

   

  7ο Εξάμηνο

  Κατεύθυνση

  Τοπικής Αυτοδιοίκησης

  Κατεύθυνση

  Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ
  • ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΥΠ
  • ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   

  Μαθήματα Επιλογής

  • Μάθημα Επιλογής 5
  • Μάθημα Επιλογής 6

   

   

  8ο Εξάμηνο

  • Πτυχιακή Εργασία
  • Πρακτική Άσκηση

  Κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής

  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΛΟ.ΧΡΗ.)
  • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  • ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (ΛΟ.ΧΡΗ.)
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
  • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
  • ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
  • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
  • ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

   

  Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης

  • ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΝΕΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ

   

  Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

  • ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  • ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

   

  Μαθήματα Επιλογής

  • ΑΓΓΛΙΚΑ I
  • ΑΓΓΛΙΚΑ II
   

   

  Logo ERME8EDIPOL Relenge 8