Περιγραφή Μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α Εξαμήνου


Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β Εξαμήνου

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ Εξαμήνου

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ Εξαμήνου

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε Εξαμήνου

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ Εξαμήνου

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ζ Εξαμήνου

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο

 •  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 • ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
 • ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

 

2ο Εξάμηνο

 • ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

 

3ο Εξάμηνο

 • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι

 

4ο Εξάμηνο

 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
 • Μάθημα Επιλογής 1
 • Μάθημα Επιλογής 2

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικό Μάθημα

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Κατεύθυνση

Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κατεύθυνση

Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΔΙΚΑΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ι
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

Μαθήματα Επιλογής

 • Μάθημα Επιλογής 3
 • Μάθημα Επιλογής 4

 

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικό Μάθημα

 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Κατεύθυνση

Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κατεύθυνση

Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΙ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
 • ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

 

 

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση

Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κατεύθυνση

Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ
 • ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΥΠ
 • ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Μαθήματα Επιλογής

 • Μάθημα Επιλογής 5
 • Μάθημα Επιλογής 6

 

 

8ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση

Κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής

 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΛΟ.ΧΡΗ.)
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (ΛΟ.ΧΡΗ.)
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
 • ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
 • ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 • ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΝΕΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ

 

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

 • ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Μαθήματα Επιλογής

 • ΑΓΓΛΙΚΑ I
 • ΑΓΓΛΙΚΑ II