Αντικάλαμος,
τ.κ. 241 50

+30-27210-45123
boa-secr@uop.gr

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος

Πρότυπο αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Πρότυπο σχεδίου έρευνας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Α/Α

ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Link περίληψης

1.

Σχεδίαση και εφαρμογή μοντέλου αξιολόγησης ικανοποίησης χρηστών πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Βασιλειάδης Μιχαήλ

Κοτσιλιέρης Θεόδωρος (επιβλέπων)

Γεωργόπουλος Ευστράτιος (ΔΕΟ ΠαΠελ)

Δημόπουλος Ιωάννης (ΔΕΟ ΠαΠελ)

 Περίληψη

2.

Ο μετασχηματισμός και η αλλαγή οργανωσιακής κουλτούρας της δημόσιας διοίκησης μέσα από την πολιτιστική κληρονομιά των ιστορικών κρατικών αρχείων. Το παράδειγμα του Εθνικού Τυπογραφείου της Ελλάδος

Γεωργίκος Δημήτριος

Μπιτσάνη Ευγενία (επιβλέπουσα)

Τσέκος Θεόδωρος  (ΔΕΟ ΠαΠελ)

Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία (ΔΕΟ ΠαΠελ)

Περίληψη

3.

Χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης για το μετασχηματισμό του μοντέλου διακυβέρνησης

Διονυσόπουλος Βασίλειος

Κοτσιλιέρης Θεόδωρος (επιβλέπων)

Γεωργόπουλος Ευστράτιος (ΔΕΟ ΠαΠελ)

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης (Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Παν. Θεσσαλίας)

 Περίληψη

4.

Μοντέλο υποστήριξης αποφάσεων για τη χάραξη φαρμακευτικής πολιτικής & αξιολόγηση εφαρμοσμένων εργαλείων

Θειάκου Φωτεινή

Καστανιώτη Αικατερίνη (επιβλέπουσα)

Ρέκας Δημήτριος (Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ)

Ζάβρας Δημήτριος (Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, ΠΑΔΑ)

 Περίληψη

5.

Η επίδραση που ασκεί στην εκπαιδευτική διαδικασία το οικιστικό περιβάλλον στο οποίο ανήκει η σχολική μονάδα

Κανακάρη Ελένη

Δαούση Χριστίνα (επιβλέπουσα)

Μάρκου Μαρία (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.)

Pierre Johan Laffitte (Département des Sciences de l’Éducation, Université de Paris 8-Vincennes-Saint-Denis

 Περίληψη

6.

«Θεραπευτικό & οικονομικό αποτύπωμα (burden of disease) της Μυϊκής Δυστροφίας Duchenne από την οπτική του ασφαλιστικού φορέα»

Κατσομίτη Ελένη

Καστανιώτη Αικατερίνη (επιβλέπουσα)

Χρόνη Ελισάβετ (Ιατρική, Παν/μιο Πάτρας)

Πολύζος Νικόλαος (Κοινωνικής Εργασίας, ΔΠΘ)

 Περίληψη

7.

Η πολιτιστική κληρονομιά της ελιάς και του ελαιολάδου ως άξονας βιοπολιτισμικής ανάπτυξης των ελαιοπαραγωγικών τοπικών κοινωνιών: το ερευνητικό παράδειγμα των ελαιοπαραγωγικών περιοχών της Ελλάδας

Κονιδιτσιώτης Σταύρος

Μπιτσάνη Ευγενία (επιβλέπουσα)

Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία (ΔΕΟ ΠαΠελ)

Κοντοχρήστου Μαρία (ΕΑΠ)

Περίληψη

8.

«Επιπολασμός ενσυναίσθησης σε φοιτητές Σχολών Επαγγελμάτων υγείας»

Κουζή Νίκη

Καστανιώτη Αικατερίνη (επιβλέπουσα)

Ζυγά Σοφία (Νοσηλευτικής, Παν/μιο Πελοποννήσου)

Κολοβός Πέτρος (Νοσηλευτικής, Παν/μιο Πελοποννήσου)

 Περίληψη

9.

Ο οικονομικός γραμματισμός ως μέσο φορολογικής συμμόρφωσης

Μανωλάκου Γεωργία

Σωτηρόπουλος Δημήτριος (επιβλέπων)

Τσέκος Θεόδωρος (ΔΕΟ ΠαΠελ)

Λιαργκόβας Παναγιώτης (Οικονομικών Επιστημών, ΠαΠελ)

https://drive.google.com/drive/folders/1rLMPt3S5Lvwj_wZLKJaoBL03M3OA5Z4S?usp=sharing

10.

Διαχείριση φυσικών καταστροφών σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς

Μαραβά Γεωργία

Τσέκος Θεόδωρος (επιβλέπων)

Μπιτσάνη Ευγενία (ΔΕΟ ΠαΠελ)

Χάλαρης Μιχαήλ (Χημείας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος)

Περίληψη

11.

 Ανάπτυξη μοντέλου διαλειτουργικότητας υπηρεσιών με εφαρμογή σε ετερογενή πληροφοριακά συστήματα

Μαρκάτος Παναγιώτης

Κοτσιλιέρης Θεόδωρος (επιβλέπων)

Γεωργόπουλος Ευστράτιος (ΔΕΟ ΠαΠελ)

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης (Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Παν. Θεσσαλίας)

 Περίληψη

12.

Διερεύνηση της επίδρασης της μετασχηματιστικής ηγεσίας και οργανωσιακής κουλτούρας στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των Δημόσιων Νοσοκομείων

Πουρναράς Ελευθέριος

Μπιτσάνη Ευγενία (επιβλέπουσα)

Τσέκος Θεόδωρος (ΔΕΟ ΠαΠελ)

Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία (ΔΕΟ ΠαΠελ)

Περίληψη

13.

Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου με τη χρήση Εξελικτικών Αλγορίθμων

Τζιωρτζίδης Παναγιώτης

Γεωργόπουλος Ευστράτιος (επιβλέπων)

Δημόπουλος Ιωάννης (ΔΕΟ ΠαΠελ)

Κοτσιλιέρης Θεόδωρος (ΔΕΟ ΠαΠελ)

 Περίληψη

14.

Η επίδραση που ασκεί η αειφόρος διαχείριση των τοπίων, των τόπων και των πόρων τους  στην αρμονική και ισόρροπη τοπική ανάπτυξή μιας περιοχής και στην ελκυστικότητά της.  Η περίπτωση ενός  τοπιακού συμπλέγματος στη δυτική Μεσσηνία προς το Ιόνιο πέλαγος

Φωτόπουλος Αθανάσιος

Δαούση Χριστίνα (επιβλέπουσα)

Χανιώτου Ελένη (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.)

Μάρκου Μαρία (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.

 Περίληψη
15 Το πολιτιστικό φαινόμενο της πόλης της Καλαμάτας και η επίδρασή του στην αναπτυξιακή διαδικασία αυτής κατά την περίοδο 2000-2020 Θύμη Ισιδώρα

Μπιτσάνη Ευγενία (επιβλέπουσα)

Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία (ΔΕΟ ΠαΠελ)

 Σπηλιοπούλου Ιωάννα (ΤΙΑΔΠΑ ΠαΠελ)

Περίληψη
16 Η συνάρθρωση των μονάδων μουσικής εκπαίδευσης με τη διοίκηση δημόσιων οργανισμών: Η περίπτωση των δημοτικών ωδείων. Οι ιδιαιτερότητες, οι εκλεκτικές συνάφειες και οι προβληματισμοί Κουρτογιάννη Μαρία

Μπιτσάνη Ευγενία (επιβλέπουσα)

Τσέκος Θεόδωρος (ΔΕΟ ΠαΠελ)

Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία (ΔΕΟ ΠαΠελ)

Περίληψη