Αντικάλαμος,
τ.κ. 241 50

+30-27210-45123
boa-secr@uop.gr

ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

(Ν.4777/2021, ΦΕΚ 25/Α/17.02.2021, άρθρο 34, παρ 1 και άρθρο 58) 

(Ν.4957/2022, (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022) άρθρα 76 και 454)

H ανώτατη διάρκεια φοίτησης, κατά περίπτωση, έχει ως ακολούθως:

 Ακαδ. έτος εισαγωγής

Διαγραφή κατά τη λήξη του αναφερόμενου ακαδ. έτους (και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου)

Ισχύον

Άρθρο

Τι προβλέπεται

2021-22 και ύστερα

2026-27

άρθρο 34

Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2021-22 και ύστερα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ως εκ τούτου, οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2021-22 οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2027).

2020-21 2026-27

άρθρα 34 και 58

(+ 6 ακαδ. έτη)

Για τους φοιτητές που το 2020-21 δεν είχαν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης (δηλαδή φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτούσαν από το 1ο έως και το 4ο έτος) ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και εκτείνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα προσαυξημένα κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2027).

2019-20 2026-27
2018-19 2026-27
2017-18 2026-27
2016-17 2024-25

άρθρα 34 και 58

(+ 4 ακαδ. έτη)

Για τους φοιτητές που το 2020-21 είχαν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης  (δηλαδή φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτούσαν στο 5ο έτος και πάνω) δίνεται για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνος ίσος προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του Τμήματός, ο οποίος εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2025).

2015-16 2024-25
2014-15 2024-25
2013-14 2024-25
2012-13 2024-25
2011-12 2024-25
2010-11 2024-25
2009-10 2024-25
2008-09 2024-25
2007-08 2024-25