Αντικάλαμος,
τ.κ. 241 50

+30-27210-45123
boa-secr@uop.gr

ΠΜΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ

 

Επίσημος Ιστοχώρος: history.ionio.gr/postgraduate/demography/

 

Το Π.Μ.Σ Ιστορική Δημογραφία λειτουργεί εδώ και δέκα χρόνια σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου, το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΤΕΙ Πελοποννήσου (πρωην τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και πρόνοιας του ΤΕΙ Καλαμάτας).

Η Ιστορική Δημογραφία εξετάζει τις κυκλικές διακυμάνσεις, τις μακροχρόνιες κινήσεις και τις κρίσεις των κοινωνικών και οικονομικών δομών του πληθυσμιακού δυναμικού και αναζητά συντελεστές μακροχρόνιων «δημογραφικών συμπεριφορών» στο γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας και της Ευρώπης. Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση κοινωνικών επιστημόνων στην έρευνα, διασταύρωση και επεξεργασία δημογραφικών πληροφοριών, που αφορούν ιδιαιτερότητες ή κανονικότητες των πληθυσμών. Τελικός στόχος της έρευνας είναι η διατύπωση ερωτημάτων και συνδυαστικών απαντήσεων σε ζητήματα πληθυσμιακών συμπεριφορών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ ομάδων πληθυσμού και κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών κ.α φαινομένων, με εφαρμογή στο μεγαλύτερο δυνατό χρονικό και γεωγραφικό ορίζοντα. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο ακαδημαϊκά έτη - τρία διδακτικά εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο για τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας.

Αναπληρωτής Διευθυντής του Προγράμματος εκ μέρους του Τμήματος ΔΕΟ:

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαυρέας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019