Αντικάλαμος,
τ.κ. 241 50

+30-27210-45123
boa-secr@uop.gr

Career Day

DEO CareerDay

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τον ΕΛΚΕ έργου με τίτλο: «Χρηματοδότηση Τμημάτων για ενίσχυση της έρευνας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών» - Κ.Ε. 40005