Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • Διαδικασία λήψης πτυχίου από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  Στη συνεδρίαση με αριθμ. 156η/22.08.2019, εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ο Οδηγός Αντιστοιχίσεων Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και τα μαθήματα πανεπιστημιακής εξομοίωσης. Με αυτό τον οδηγό προβλέπεται η διαδικασία και αίτηση τελειόφοιτων φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του πρώην Τ.Ε.Ι. ΠΕΛ  για παρακολούθηση μαθημάτων στο Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για απόκτηση Πανεπιστημιακού Πτυχίου. Η διαδικασία είναι διαθέσιμη εδώ.

   

  Για να δείτε το σχετικό άρθρο του Νόμου 4610/ΦΕΚ 70Α/7-5-2019 (Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση),  που αφορά την ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Πελ/σου στο Πανεπιστήμιο Πελ/σου πατήστε εδώ.

   

  Η αίτηση για την υπαγωγή στις ανωτέρω ρυθμίσεις είναι διαθέσιμη εδώ σε word κι εδώ σε pdf.