Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

  Εκτός της πλατφόρμας Eclass, το Τμήμα μας θα χρησιμοποιήσει για την εξέταση κάποιων μαθημάτων και τη νέα πλατφόρμα Eclassexams. Επίσης, ο χρονικός προγραμματισμός της εξέτασης για κάποια μαθήματα αλλάζει.
  Οι φοιτητές μας πρέπει να τηρήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες:


  1. Εγγραφή στην πλατφόρμα Eclassexams με το ίδιο όνομα χρήστη του Eclass (άμεσα). ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν κατά την προσπάθεια εγγραφής λάβετε απάντηση της πλατφόρμας ότι το όνομά χρήστη υπάρχει ήδη, σημαίνει ότι η εγγραφή σας έχει γίνει αυτόματα (χρησιμοποιηστε ιδιο username και password και στις δυο) . Σε κάθε περίπτωση, ελέγξτε προσεκτικά αν τα ατομικά σας στοιχεία, είναι όπως ακριβώς έχουν καταχωρηθεί στην Ηλεκτρονική Γραμματεία και εμφανίζονται στη Δήλωση Μαθημάτων, διαφορετικά δεν θα καταχωρηθεί ο βαθμός της εξέτασης. Πολύ σημαντικό είναι να δοθεί μεγάλη προσοχή στην εισαγωγή της ΈΓΚΥΡΗΣ διεύθυνσης email, διαφορετικά δεν θα λαμβάνονται σημαντικά μηνύματα για την εξέταση, από την πλατφόρμα. Διορθώσεις μπορούν να γίνουν από το εικονίδιο χρήστη (πάνω δεξιά), επιλογή ‘To προφίλ μου’ & ‘Αλλαγή’.


  2. Καθημερινός έλεγχος για εισερχόμενα μηνύματα email από τις πλατφόρμες Eclass, Eclassexams και τους διδάσκοντες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτός από το αναθεωρημένο αναρτημένο πρόγραμμα εξετάσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος, οι φοιτητές μας θα ενημερώνονται και από τους διδάσκοντες, που θα επικοινωνούν μέσω της πλατφόρμας, για τυχόν έκτακτες αλλαγές στην ώρα εξέτασης λόγω τεχνικών δυσκολιών.