Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

  1. Οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό λογαριασμό τους μέσω της διεύθυνσης https://uregister.uop.gr/ και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται εδώ.
  2. Η πλατφόρμα http://vclass.uop.gr αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο ανάρτησης εκπαιδευτικού υλικού και ανακοινώσεων. Η εγγραφή στην πλατφόρμα γίνεται μέσω του συνδέσμου Εγγραφή και της επιλογής Δημιουργία Νέου Λογαριασμού. Με την είσοδό στην πλατφόρμα οι φοιτητές θα πρέπει να εγγράφονται στα μαθήματα του εξαμήνου τους.
  3. Η διδασκαλία των on-line μαθημάτων γίνεται μέσω των συστημάτων Skype for Business, Google Meet και Webex. Ειδικά για το 1 ο εξάμηνο, οι διευθύνσεις διενέργειας των μαθημάτων θα ανακοινωθούν σε ξεχωριστή ανακοίνωηση.

   

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟ