Επίτιμοι, Ομότιμοι και Αποχωρήσαντες Καθηγητές

Επίτιμοι καθηγητές

Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος

Παναγιώτης Καζάκος

 

Ομότιμοι καθηγητές

Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης

Φωτεινή Παπουδάκη

Ιωάννης Παπουτσής

 

Αποχωρήσαντες καθηγητές

Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου

Φώτιος Δρούμπαλης

Σταύρος Χρήσιμος

 

Copyright © 2023 Τμήμα ΔΕΟ