Αντικάλαμος,
τ.κ. 241 50

+30-27210-45123
boa-secr@uop.gr

Πρόγραμμα Πανεπιστημίου

1005 φοιτητές/τριες

Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ

1027 φοιτητές/τριες 2013-2019. 808 πρό 2013

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

271 φοιτητές/-τριες (2018- ) - 130 απόφοιτοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών - 22 Υποψήφιοι Διδάκτορες

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ