Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ανήκει στη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Καλαμάτα, πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας. Αρχικά το Τμήμα προέκυψε από τη συγχώνευση των τμημάτων Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του ΤΕΙ Πελοποννήσου, το 2013. Με την ψήφιση του Ν. 4610/2019 επανιδρύθηκε ως Τμήμα της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) αποτελεί ένα νέο και δυναμικό μέλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που φιλοδοξεί να βάλει το δικό του στίγμα στην εκπαίδευση, την έρευνα, και την σύνδεση με τις επιχειρήσεις, τους δημόσιους οργανισμούς και την κοινωνία, παρέχοντας στους φοιτητές του διαφοροποιημένη ανώτατη εκπαίδευση.

Το όραμα του ΔΕΟ είναι η ακαδημαϊκή αριστεία σε στενή σχέση με την επιχειρηματική κοινότητα για την οικοδόμηση ενός υπεύθυνου μέλλοντος.

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από μια ευρεία ποικιλία μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν τους κλάδους της διοικητικής επιστήμης με έμφαση σε δύο κατευθύνσεις, αυτές της διοίκησης επιχειρήσεων και της διοίκησης οργανισμών. Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση σε όλα τα σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης (εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, διαδραστικά μέσα, εξειδικευμένη βιβλιοθήκη κ.α.) με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και εφαρμογή των επιστημονικών τους γνώσεων.

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι η εκπαίδευση αποτελεσματικών διοικητικών στελεχών με προσωπικότητα, ήθος και σεβασμό στους θεσμούς και τις αξίες, που να μπορούν να στελεχώσουν τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της χώρας. Παράλληλα παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ακολουθήσουν, εφόσον το επιθυμούν, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, μεταλαμπαδεύοντας διαρκώς γνώσεις στους φοιτητές του μέσα από την διδασκαλία και την έρευνα δημιουργώντας ευκαιρίες και προοπτικές τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και για τις παραγωγικές δυνάμεις.

Έτσι, το Τμήμα ΔΕΟ προσφέρει και συμβάλει στη δημιουργία γνώσης ικανής να μετασχηματίσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.