Αντικάλαμος,
τ.κ. 241 50

+30-27210-45123
boa-secr@uop.gr